Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-I)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 68-2959/2008, stran 9238 DATUM OBJAVE: 8.7.2008

VELJAVNOST: od 23.7.2008 / UPORABA: od 1.11.2008

RS 68-2959/2008

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 15.5.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.10.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 68/08, 77/09 - ZKP-J, 91/11 - ZKP-K

Časovnica

Na današnji dan, 4.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.5.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2959. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-I)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-I)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. junija 2008.
 
Št. 003-02-6/2008-22
 
Ljubljana, dne 2. julija 2008
 
dr. Danilo Türk l.r. 
Predsednik 
Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP-I)

 

1. člen

 
V Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07 – ZSKZDČEU) se v osmem odstavku 25. člena doda nov drugi stavek, ki se glasi: »O zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno odločbo o priporu iz četrtega odstavka 420. člena tega zakona odloča vrhovno sodišče v senatu treh sodnikov, razen če je bil pripor podaljšan s sklepom senata vrhovnega sodišča (drugi odstavek 205. člena). V tem primeru o zahtevi za varstvo zakonitosti odloča vrhovno sodišče v senatu petih sodnikov.«.
 

2. člen

 
V 52. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
 
»(3) Ob vložitvi zasebne tožbe mora biti plačana sodna taksa najkasneje v roku, ki ga določi sodišče v nalogu za plačilo sodne takse. V nalogu sodišče zasebnega tožilca opozori na posledice neplačila sodne takse iz četrtega odstavka tega člena.
 
(4)
Če v roku iz prejšnjega odstavka sodna taksa za zasebno tožbo ni plačana in niso izpolnjeni pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse, sodišče zasebno tožbo zavrže.«.
 

3. člen

 
57. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window