Navigacija

Uredba o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 14-588/2019, stran 1279 DATUM OBJAVE: 8.3.2019

VELJAVNOST: od 9.3.2019 / UPORABA: od 9.3.2019

RS 14-588/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.3.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.4.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 14/19

Časovnica

Na današnji dan, 5.4.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 9.3.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

588. Uredba o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja

 
Za izvrševanje 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 90/14 – ZDU-1l in 51/16 – ZDU-1J), 2. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16, 14/15 – ZUUJFO in 9/16 – ZGGLRS), 14. člena v zvezi z 19. členom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16), 2., 12. in 94. člena Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17), 12. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 9., 128., 129. in 219. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 63/16) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja

 

1. člen

(vsebina in področje uporabe uredbe)

 
(1)
Ta uredba določa način sodelovanja med Državnim odvetništvom Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državno odvetništvo) in upravljavci bodočega premoženja države (v nadaljnjem besedilu: upravljavec bodočega premoženja) med zapuščinskimi postopki, v primerih:
 
-
uveljavljanja pravic iz naslova omejitve dedovanja, kot jih določa 128. člen v zvezi s 129. členom Zakona o dedovanju (v nadaljnjem besedilu: omejitev dedovanja),
 
-
ko se pričakuje prehod zapuščine brez dedičev na Republiko Slovenijo v smislu 9. člena v zvezi z 219. členom Zakona o dedovanju (v nadaljnjem besedilu: zapuščina brez dedičev) in
 
-
ko je Republika Slovenija oporočni dedič ali volilojemnik v skladu z določili Zakona o dedovanju.
 
(2)
Ta uredba določa način določitve upravljavca premoženja v primerih iz prejšnjega odstavka.
 

2. člen

(obveščanje o omejitvi dedovanja na nepremičninah)

 
(1)
Če zapuščino, v kateri je Republika Slovenija prijavila omejitev dedovanja, predstavljajo nepremičnine in se v zapuščinskem postopku ugotovi, da se bo omejitev dedovanja izvedla s prevzemom nepremičnega premoženja zapustnika, državno odvetništvo obvesti o zapuščinskem postopku Ministrstvo za javno upravo, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
 
(2)
Obvestilo državnega odvetništva obsega podatke o:
 
-
zapustniku (osebno ime, datum rojstva, zadnje stalno in začasno prebivališče, datum smrti ali razglasitve za mrtvega),
 
-
opravilni številki zapuščinske zadeve,
 
-
višini terjatve iz naslova omejitve dedovanja,
 
-
premoženju, ki sestavlja zapuščino,
 
-
morebitnem predlogu dedičev, na kakšen način naj se zapustnikovo nepremično premoženje omeji,
 
ter druge podatke in pisanja, s katerimi odvetništvo razpolaga in lahko pomembno vplivajo na poslovanje upravljavca bodočega premoženja.
 
(3)
Državno odvetništvo hkrati z obvestilom iz prejšnjega odstavka zaprosi občino za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišč in ga po prejemu posreduje subjektom iz prvega odstavka tega člena.
 

3. člen

(obveznostoblikovanja predloga o obsegu omejitve dedovanja za nepremičnine in izkustvena analiza)

 
(1)
Predlog o načinu izvedbe omejitve dedovanja ali odpovedi pravici v skladu s tretjim odstavkom 129. člena Zakona o dedovanju podaja:
 
-
Ministrstvo za javno upravo za nepremičnine, ki so po namenski rabi stavbna zemljišča in stavbe;
 
-
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za nepremičnine, ki so po namenski rabi kmetijska zemljišča, gozdovi in kmetije ter po dejanski rabi javne evidence Geodetske uprave Republike Slovenije niso gozdovi;
 
-
družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za nepremičnine, ki so po namenski rabi kmetijska zemljišča in gozdovi ter so po dejanski rabi javne evidence Geodetske uprave Republike Slovenije gozd.
 
(2)
Subjekti iz prejšnjega odstavka pred odločitvijo o prevzemu opravijo izkustveno analizo o vrednosti in stroških, ki jih bo prinesla nepremičnina.
 
(3)
Če se izkustveno pričakuje, da bodo stroški, povezani s prevzemom nepremičnine, večji od njene vrednosti, ali gre za težko unovčljivo premoženje, se Republika Slovenija pravici do omejitve dedovanja na tem delu zapustnikovega premoženja lahko odpove.
 
(4)
Omejitev dedovanja se opravi na tistih nepremičninah, ki vrednostno najbolj ustrezajo terjatvi iz naslova omejitve dedovanja. Praviloma se omejitev dedovanja opravi na kmetijskih in gozdnih zemljiščih oziroma gozdovih, le izjemoma na stavbnih zemljiščih in stavbah. Pri odločanju se zasleduje cilj, da se prevzema nepremičnine v celoti ali v čim večjem solastniškem deležu.
 
(5)
Korespondenco med subjekti iz prvega odstavka tega člena vodi Ministrstvo za javno upravo, ki sporoči enotno stališče državnemu odvetništvu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window