Navigacija

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZAP70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 14-562/2012, stran 1197 DATUM OBJAVE: 24.2.2012

VELJAVNOST: od 10.3.2012 / UPORABA: od 10.3.2012

RS 14-562/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.3.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 14/12

Časovnica

Na današnji dan, 14.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 10.3.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

562. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZAP70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1

 
 
Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZP Načrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 – ZP Načrt-A) in Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ZAP70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1 (Uradni list RS, št. 92/10) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 9. redni seji dne 16. 2. 2012 sprejel
 

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZAP70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
(1)
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10, 81/10 in 22/11) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) za območje urejanja ZAP70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1 v digitalni in analogni obliki, razen smernic, mnenj in izjav, ki so samo v analogni obliki.
 
(2)
OPPN je izdelal Domplan d.d. Kranj, Bleiweisova 14, Kranj; Enota Škofja Loka, Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka, pod številko projekta UD 444 – 68 – 11, v januarju 2012.
 

2. člen

(vsebina OPPN)

 
OPPN vsebuje:
 
1) Tekstualni del:
 
I. Splošne določbe
 
II. Opis prostorske ureditve
 
III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
 
IV. Zasnova in usmeritve za projektiranje in gradnjo
 
V. Zasnova komunalne infrastrukture
 
VI. Rešitve in ukrepi za varstvo kulturne dediščine
 
VII. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
 
VIII. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 
IX. Tolerance
 
X. Načrt parcelacije
 
XI. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
 
XII. Vrste dopustnih posegov po prenehanju veljavnosti OPPN
 
XIII. Končne določbe.
 
2) Grafični del:
 
2.
1. Izsek iz kartografske dokumentacije OPN Občine Gorenja vas - Poljane – Načrt namenske rabe;
 
2.
2. Lega prostorske ureditve v širšem prostoru;
 
2.
3. Varovanja in omejitve v prostoru;
 
2.
4. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem;
 
2.
5. Načrt ureditvenega območja OPPN s prikazom funkcionalnih enot;
 
2.
6. Geodetski načrt območja z obstoječim parcelnim stanjem;
 
2.
7. Načrt lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo;
 
2.
8. Lega objektov na zemljiščih in usmeritve za projektiranje;
 
2.
9. Karakteristična prereza;
 
2.
10. Zasnova projektnih ureditev prometne, energetske in komunalne infrastrukture;
 
2.
11. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
 
3) Priloge
 
1.
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta – LI
 
2.
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ZAP70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1
 
3.
Obrazložitev in utemeljitev OPPN
 
4.
Strokovne podlaga za pripravo OPPN
 
5.
Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
 
6.
Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi OPPN
 
7.
Tehnični elementi za zakoličbo.
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(območje OPPN)

 
(1)
Območje prostorske ureditve ZAP70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1 se nahaja sredi kmetijskih površin (K1), ki v zimskem času predstavljajo smučišče.
 
(2)
Območje OPPN obsega naslednje parcele št.: 286/30, 286/11 – del, 286/29, 286/33,286/20 – del, 286/13, 286/12 – del, 286/24 – del.
 
(3)
Velikost območja je 0,5715 ha.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window