Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-3346/2008, stran 10859 DATUM OBJAVE: 25.7.2008

VELJAVNOST: od 1.11.2008 / UPORABA: od 1.11.2008

RS 76-3346/2008

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 15.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 76/08, 109/12 - ZIKS-1E

Časovnica

Na današnji dan, 16.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.1.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3346. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 2008.
 
Št. 003-02-7/2008-7
 
Ljubljana, dne 21. julija 2008
 
dr. Danilo Türk l.r. 
Predsednik 
Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ (ZIKS-1C)

 

1. člen

 
V Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/2000, 52/02 – ZDU-1, 113/05 – ZJU-B in 70/06) se v celotnem besedilu zakona besedilo "okvirni program individualnega tretmaja" v različnih sklonih nadomesti z besedama "osebni načrt" v ustreznem sklonu.
 
V celotnem besedilu zakona se besede "program individualnega tretmaja" v različnih sklonih nadomestijo z besedama "osebni načrt" v ustreznem sklonu.
 
V celotnem besedilu zakona se besede "individualni program tretmaja" v različnih sklonih nadomestijo z besedama "osebni načrt" v ustreznem sklonu.
 
V celotnem besedilu zakona se besedi "program tretmaja" v različnih sklonih nadomestita z besedama "osebni načrt" v ustreznem sklonu.
 
V celotnem besedilu zakona se besedi "proces tretmaja" v različnih sklonih nadomestita z besedama "osebni načrt" v ustreznem sklonu.
 
V celotnem besedilu zakona se beseda "paznik" v različnih sklonih in številih nadomesti z besedama "pravosodni policist" v ustreznem sklonu in številu.
 
V celotnem besedilu zakona, razen v tretjem odstavku 227. člena in tretjem odstavku 227.a člena, se beseda "direktor" v različnih sklonih nadomesti z besedama "generalni direktor" v ustreznem sklonu, v tretjem odstavku 85. člena pa se besedi "direktorjevo odločitvijo" nadomestita z besedami "odločitvijo generalnega direktorja".
 
V celotnem besedilu zakona se beseda "upravnik" v različnih sklonih nadomesti z besedo "direktor" v ustreznem sklonu.
 

2. člen

 
V drugem odstavku 1. člena se beseda "kazni" nadomesti z besedo "sankcije".
 
Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
 
"(3)
Po določbah tega zakona se izvršuje tudi kazen zapora, ki jo je izreklo Mednarodno kazensko sodišče, če je obsojenca napotilo na prestajanje zaporne kazni v Republiko Slovenijo skladno z določili 103. člena statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (Zakon o ratifikaciji Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, Uradni list RS – MP, št. 29/01).
 
(4)
Obsojenec, ki je napoten na prestajanje kazni zapora v smislu prejšnjega odstavka, prestaja kazen zapora tako, kot jo je izreklo Mednarodno kazensko sodišče.
 
(5)
Obsojenec, ki prestaja kazen zapora po sodbi Mednarodnega kazenskega sodišča, pošlje pritožbo, prošnjo, predlog ali zahtevo za revizijo iz statuta Mednarodnega kazenskega sodišča Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Njegova pisanja se Mednarodnemu kazenskemu sodišču posreduje prek ministrstva, pristojnega za pravosodje.".
 

3. člen

 
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"(1) Če sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji, ni samo pristojno za njeno izvršitev, mora poslati overjen prepis odločbe s potrdilom o izvršljivosti pristojnemu sodišču v osmih dneh od dneva, ko postane odločba izvršljiva, oziroma v osmih dneh od dneva, ko jo prejme od sodišča višje stopnje.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window