Navigacija

Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-113/2023, stran 273 DATUM OBJAVE: 20.1.2023

VELJAVNOST: od 28.1.2023 / UPORABA: od 28.1.2023

RS 7-113/2023

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 7/23

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

113. Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide

 
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18, 115/21) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju Agencija) sprejema
 

S T A L I Š Č E  1 7  
Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide

 

UVOD

 

1. člen

(Področje uporabe)

 
Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide (v nadaljevanju stališče), določa priporočeno obliko in vsebino revizorjevega poročanja o računovodskih izkazih in opravljenih dogovorjenih postopkih pri delodajalcih, ki zaposlujejo invalide.
 

2. člen

(Opredelitev pojmov)

 
(1)
V tem stališču zajema pojem delodajalci, ki zaposlujejo invalide, vsa invalidska podjetja in zaposlitvene centre iz 59. člena ter delodajalce, ki zaposlujejo invalide nad predpisano kvoto, iz drugega odstavka 74. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04, 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14; v nadaljevanju ZZRZI).
 
(2)
Drugi pojmi, uporabljeni v stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja revidiranje, v Mednarodnih standardih revidiranja in drugih pravilih revidiranja.
 

REVIZORJEVO POROČANJE O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

 

3. člen

 
(1)
Pri revidiranju računovodskih izkazov tistih delodajalcev, ki zaposlujejo invalide, je pooblaščeni revizor dolžan spoštovati vse Mednarodne standarde revidiranja (v nadaljevanju MSR), vključno z MSR 250 – Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji računovodskih izkazov.
 
(2)
Pooblaščeni revizor pri revidiranju posebno pozornost posveti pravilnosti obračunavanja in evidentiranja prispevkov, za katere veljajo ugodnosti in oprostitve, ter namenski porabi na ta način zbranih sredstev v skladu z ZZRZI.
 
(3)
Če z revizijskimi postopki pooblaščeni revizor ugotovi kršitev zakonodaje iz prejšnjega odstavka ali morebitne druge kršitve, mora presojati njihov vpliv na revidirane računovodske izkaze tako z vidika zagroženih kazni in iz tega izhajajočih finančnih posledic kot tudi z vidika tveganja izgube ugodnosti v bodoče.
 

OPRAVLJANJE DOGOVORJENIH POSTOPKOV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window