Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-390/2010, stran 1201 DATUM OBJAVE: 12.2.2010

VELJAVNOST: od 13.2.2010 / UPORABA: od 1.1.2010

RS 10-390/2010

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 13.2.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.3.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 10/10

Časovnica

Na današnji dan, 3.3.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.2.2010
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

390. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh‑2E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. februarja 2010.
 
Št. 003‑02‑2/2010‑2
 
Ljubljana, dne 10. februarja 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-2E)

 

1. člen

 
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) se v 6. členu v 2. in 3.a) točki za besedo »uniji« doda besedilo »ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodni organizaciji«.
 
V 3.c) točki se za besedilom »Evropski centralni banki« čtata vejica in besedilo »Evropskem monetarnem institutu«.
 
Doda se nova 4. točka, ki se glasi:
 
»4. je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem parlamentu;«.
 
Dosedanji 4. in 5. točka postaneta 5. in 6. točka.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 7. člena se v 3.c) točki za besedilom »Evropski centralni banki« črtata vejica in besedilo »Evropskem monetarnem institutu«.
 

3. člen

 
V 26. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»2. dohodkov v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti iz 69. člena tega zakona, izplačanih za ukrepe kmetijske politike, kot jih določa Uredba Sveta št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), in sicer za:
 
plačila zaradi naravno omejenih možnosti na gorskih območjih in plačila za druga območja z omejenimi možnostmi, kot jih določa 37. člen Uredbe1698/2005/ES,
 
plačila v okviru območij Natura 2000 in plačila, vezana na Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), kot jih določata 38. in 46. člen Uredbe 1698/2005/ES,
 
kmetijsko okoljska plačila, kot jih določa 39. člen Uredbe 1698/2005/ES,
 
plačila za dobro počutje živali, kot jih določa 40. člen Uredbe 1698/2005/ES,
 
plačila za neproizvodne naložbe, kot jih določa 41. člen Uredbe 1698/2005/ES, in
 
gozdarsko‑okoljska plačila, kot jih določa 47. člen Uredbe1698/ 2005/ES.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window