Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 45-1975/2016, stran 6715 DATUM OBJAVE: 27.6.2016

VELJAVNOST: od 28.6.2016 / UPORABA: od 28.6.2016

RS 45-1975/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.6.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.5.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 45/16

Časovnica

Na današnji dan, 18.5.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.6.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1975. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

 
 
Na podlagi osmega odstavka 77. člena in drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 86/14 in 90/15) izdaja minister za finance
 

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

 

1. člen

 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14 in 39/16) se za 4. členom doda nov 4.a člen, ki se glasi:
 

»4.a člen

(Davčni zastopnik, solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza blaga)

 
(1)
Davčni zastopnik, ki je v skladu s sedmim odstavkom 77. člena ZDDV-1 solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza blaga, mora pred začetkom zastopanja davčnemu organu predložiti pooblastilo prejemnika blaga za zastopanje z izjavo davčnega zastopnika, da brezpogojno prevzema solidarno odgovornost za plačilo DDV od uvoza blaga za določeno obdobje.
 
(2)
Določbe prvega, drugega, šestega in sedmega odstavka prejšnjega člena veljajo tudi za davčnega zastopnika iz prvega odstavka tega člena.
 
(3)
Davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV le od pridobitev blaga znotraj Unije oziroma obračunavajo DDV le od prejetih storitev oziroma davčni zavezanci iz 94. člena ZDDV-1, ki so identificirani za namene DDV na podlagi četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1, ne morejo biti davčni zastopniki iz prvega odstavka tega člena.
 
(4)
Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, za določeno davčno obdobje imenuje le enega davčnega zastopnika, solidarno odgovornega za plačilo DDV.
 
(5)
Davčni zastopnik predloži pooblastilo za zastopanje s svojo izjavo iz prvega odstavka tega člena v elektronski obliki prek sistema eDavki na obrazcu Pooblastilo za davčno zastopanje v skladu s 77. členom ZDDV-1, ki je v Prilogi XVI tega pravilnika in njegov sestavni del.«.
 

2. člen

 
Naslov 19. člena se spremeni, tako da se glasi »(Neunijsko blago)«.
 
V prvem odstavku 19. člena se beseda »neskupnostnega« nadomesti z besedo »neunijskega«.
 
Drugi odstavek se spremeni tako da se glasi:
 
»(2)
Če je za dobavo neunijskega blaga predpisana oprostitev plačila DDV, se ta oprostitev nanaša na dobavo neunijskega blaga v Sloveniji in na pridobitev neunijskega blaga znotraj Unije.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window