Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 41-2080/2017, stran 5929 DATUM OBJAVE: 28.7.2017

VELJAVNOST: od 1.1.2018 / UPORABA: od 1.1.2018

RS 41-2080/2017

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 7.5.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.4.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 41/17, 47/18, 167/21, 60/22

Časovnica

Na današnji dan, 20.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.5.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2080. Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom

 
 
Na podlagi prvega odstavka 84. člena in za izvrševanje četrtega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter na podlagi 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-H) ob soglasju Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti – Comunita Autogestita Costiera della Nazionalita Italiana izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
 

P R A V I L N I K
o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa merila in metodologijo za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa dvojezičnih osnovnih šol in osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom ter dvojezičnih osnovnih šol s prilagojenim programom in osnovnih šol s prilagojenim programom z italijanskim učnim jezikom (v nadaljnjem besedilu: šole), ki se financirajo iz sredstev državnega proračuna, in sicer za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (dnevnice, potnine, nočnine), nabavo učil in učnih pripomočkov, opredeljenih kot drobni inventar, strokovno literaturo in potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, stroške obveznih ekskurzij, storitve zunanjih izvajalcev, telekomunikacijske stroške, stroške plačilnega prometa, stroške za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih in drugih delavcev in stroške zdravniških pregledov delavcev (v nadaljnjem besedilu: programsko odvisni stroški).
 

II. VREDNOTENJE MATERIALNIH STROŠKOV

 

2. člen

(kriteriji in merila)

 
(1)
Materialni stroški se vrednotijo po naslednjih kriterijih: oddelki, skupine oziroma učenci.
 
(2)
Merilo za vrednotenje materialnih stroškov je število točk posameznega kriterija.
 

3. člen

(točkovanje programsko odvisnih stroškov)

 
Za posamezni program oziroma dejavnost se določi naslednje število točk:
 
1.
izvedba programa osnovne šole:
 
-
269 točk na oddelek;
 
-
8,5 točk na učenca;
 
2.
vzgojno-izobraževalno delo v bolnišničnih oddelkih:
 
-
180 točk na oddelek;
 
3.
izvedba prilagojenega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom:
 
-
296 točk na oddelek;
 
-
8,9 točk na učenca;
 
4.
vzgojna skupina v domu za učence:
 
-
691 točk na vzgojno skupino za programsko odvisne in fiksne stroške;
 
5.
izvedba posebnega programa vzgoje in izobraževanja:
 
-
391 točk na oddelek
 
-
8,9 točk na učenca;
 
6.
mobilna služba:
 
-
164 točk na oddelek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window