Navigacija

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 2-55/2015, stran 131 DATUM OBJAVE: 9.1.2015

VELJAVNOST: od 10.1.2015 / UPORABA: od 10.1.2015

RS 2-55/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.1.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.6.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 2/15

Časovnica

Na današnji dan, 4.6.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.1.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov

 
Na podlagi šestega odstavka 31.a člena Zakona o davč­nem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDNepr, 111/13, 22/14 - odl. US, 25/14 - ZFU, 40/14 - ZIN-B in 90/14) izdaja minister za finance
 

P R A V I L N I K
o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
S tem pravilnikom se za namene izvajanja 31.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 22/14 - odl. US, 25/14 - ZFU, 40/14 - ZIN-B in 90/14; v nadalj­njem besedilu: zakon) določajo vsebina, oblika in način potrjeva­nja vezane knjige računov za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju brez uporabe računalniškega programa oziroma ele­ktronske naprave, ki je v skladu z 38. členom zakona.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
 
-
»računi pri gotovinskem poslovanju« so računi, izdani za prodajo blaga in storitev, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino;
 
-
»plačilo z gotovino« pomeni plačilo z bankovci in kovan­ci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri po­nudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter druge podobne načine plačila.
 

3. člen

(oblika in format vezane knjige računov)

 
(1)
Vezana knjiga računov je sestavljena iz platnic in knji­žnega bloka v velikosti 210 x 148 mm (format A5) in vsebuje 3 x 50 samokopirnih listov oziroma 50 setov obrazcev računov.
 
(2)
Prva dva lista v setu sta na levem robu perforirana, tretji je brez perforacije. Tretji list v setu po izdaji računa ostane vezan v knjigi.
 
(3)
Obrazec računa v vezani knjigi računov je velikosti 210 x 148 mm. Obrazec računa je Priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
 
(4)
Ne glede na prvi odstavek tega člena knjižni blok lahko poleg obrazcev računov v spodnjem ločenem delu vsebuje tudi druge podatke. Vezana knjiga računov, ki vsebuje tudi druge podatke, je lahko v velikosti največ 210 x 297 mm (format A4) in mora v zvezi z obrazci računov izpolnjevati zahteve iz tega pravilnika.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window