Navigacija

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 3-58/2013, stran 303 DATUM OBJAVE: 11.1.2013

VELJAVNOST: od 12.1.2013 / UPORABA: od 1.2.2013

RS 3-58/2013

Verzija 3 / 4

Čistopis se uporablja od 15.7.2016 do 31.8.2027. Status čistopisa na današnji dan, 2.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 3/13, 46/14, 46/16 - ZOFVI-K

Časovnica

Na današnji dan, 2.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.7.2016
    DO 31.8.2027
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

58. Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

 
Razglašam Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. decembra 2012.
 
Št. 003-02-10/2012-39
 
Ljubljana, dne 7. januarja 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O ŠOLSKI PREHRANI (ZŠolPre-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja organizacijo šolske prehrane za učenke in učence (v nadaljnjem besedilu: učenci) ter dijakinje in dijake (v nadaljnjem besedilu: dijaki), pravico učencev in dijakov do subvencije za šolsko prehrano ter nadzor nad izvajanjem tega zakona.
 

2. člen

(uporaba zakona)

 
(1)
Ta zakon se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne in srednje šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe (v nadaljnjem besedilu: šole).
 
(2)
Ta zakon se ne uporablja za udeležence v programih izobraževanja odraslih.
 
(3)
Določbe šestega in osmega odstavka 4. člena ter 19. in 20. člena tega zakona se smiselno uporabljajo v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.
 

3. člen

(cilji)

 
Cilji tega zakona so, da se:
 
-
ob upoštevanju načel trajnostne potrošnje zagotavlja kakovostna šolska prehrana, s katero se vpliva na optimalni razvoj učencev in dijakov, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja, na vzgajanje in izobraževanje za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja in okolja ter omogoči učencem in dijakom dostopnost do zdrave šolske prehrane;
 
-
učencem in dijakom iz socialno manj vzpodbudnih okolij zagotavljajo enake možnosti pri doseganju ciljev iz prejšnje alineje.
 

II. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window