Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 49-2532/2018, stran 8228 DATUM OBJAVE: 18.7.2018

VELJAVNOST: od 2.8.2018 / UPORABA: od 2.8.2018

RS 49-2532/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.8.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 49/18

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 2.8.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2532. Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu

 
 
Na podlagi petega odstavka 50. člena, tretjega odstavka 53. člena, šestega odstavka 54. člena in drugega odstavka 55. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
 

P R A V I L N I K
o usposabljanju strokovnih delavcev v športu

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik podrobneje določa obvezne vsebine programov usposabljanj za opravljanje strokovnega dela v športu, trajanje posameznih stopenj usposabljanja, postopek sprejemanja programov usposabljanj, nosilce usposabljanj, pogoje za vodjo programa usposabljanja, zahtevane reference za predavatelje obveznih vsebin usposabljanj, najvišjo ceno usposabljanja, podrobnejše pogoje za vključitev v program usposabljanj, oblike in način obveznega preverjanja znanja, vsebino in obliko diplome, način vrednotenja kompetenc, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter merila za prehode med programi usposabljanj, način spremljanja in evalvacije programov usposabljanj, letno poročanje o izvajanju programov usposabljanj in nadzor nad izvajanjem usposabljanj.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
 
1.
diploma o usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: diploma) je javna listina, ki izkazuje naziv in stopnjo strokovne usposobljenosti;
 
2.
formalno izobraževanje oziroma usposabljanje je izobraževanje oziroma usposabljanje, ki posamezniku omogoča pridobitev javnoveljavne izobrazbe, poklicne kvalifikacije ali javnoveljavne listine;
 
3.
kandidat je fizična oseba, ki se prijavi na tečaj;
 
4.
neformalno izobraževanje oziroma usposabljanje je izobraževanje oziroma usposabljanje, ki posamezniku omogoča pridobivanje, razširjanje, obnavljanje, posodabljanje in poglabljanje znanja, ki se ne dokazuje z javnoveljavno listino;
 
5.
razvid javnoveljavnih programov usposabljanj je zbirka podatkov, ki jo upravlja ministrstvo, pristojno za šport, v skladu s petim odstavkom 51. člena in s prvim odstavkom 76. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1);
 
6.
spletna aplikacija je programsko orodje, ki je namenjeno podpori priprave, sprejemanja oziroma potrjevanja, izvajanja in evalvacije programov usposabljanj;
 
7.
stopnja strokovne usposobljenosti je s številko izražena vrsta strokovne usposobljenosti;
 
8.
tečaj je zaokrožena skupino predmetov v okviru sprejetega programa usposabljanja, ki se lahko izvaja večkrat letno v enem ali več delih;
 
9.
udeleženec je posameznik, ki se udeleži tečaja;
 
10.
usposabljanje je sodelovanje na tečaju.
 

II. VRSTE, VSEBINA IN TRAJANJE PROGRAMOV USPOSABLJANJ

 

3. člen

(vrste programov usposabljanj)

 
(1)
Program usposabljanja se izvaja za športne programe športno treniranje, v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu s 16. točko 2. člena ZŠpo-1, športno rekreacijo, šport starejših in šport invalidov.
 
(2)
Program usposabljanja, po katerem udeleženec pridobi strokovno usposobljenost prve stopnje, je program usposabljanja prve stopnje.
 
(3)
Program usposabljanja, po katerem udeleženec pridobi strokovno usposobljenost druge stopnje, je program usposabljanja druge stopnje.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window