Navigacija

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 44-2213/2017, stran 6333 DATUM OBJAVE: 18.8.2017

VELJAVNOST: od 19.8.2017 / UPORABA: od 19.8.2017

RS 44-2213/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.8.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 44/17

Časovnica

Na današnji dan, 19.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 19.8.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2213. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1

 
 
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZC, 57/12, 57/12 – ZUPUDPPA, 109/12, 35/12 – Skl. US: UI43/138 in 76/14 – Odl. US; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan Občine Kostanjevica na Krki dne 26. 7. 2017 sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN 1)

 
(1)
S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/13 (v nadaljnjem besedilu: OPN).
 
(2)
SD OPN 1 se izvajajo na pobudo podjetja HPG Brežice d.o.o., Gornji Lenart 28, 8250 Brežice ter Zurc Andreja, Globočice, 16c, 8311 Kostanjevica na Krki in se nanašajo na:
 
-
enoto urejanja prostora OP 17/1 (v nadaljnjem besedilu: EUP OP 17/1), kjer se načrtuje ureditev rastlinjakov s spremljajočimi objekti in možnostjo gradnje podzemnih bazenov za gojenje rib, česar veljavni OPN ne omogoča in na
 
-
enoto urejanja prostora GL 11/2 (v nadaljnjem besedilu: EUP GL 11/2), z namenom legalizacije stanovanjske hiše, za katero je potrebno v tekstualnem delu OPN uskladiti nasprotujoče si prostorsko izvedbene pogoje.
 

2. člen

(območje, predmet načrtovanja in vrsto postopka SD OPN 1)

 
(1)
Območje SD OPN 1 obsega parcele št.: 911/625, 911/369, 911/559, 911/368, k.o. Kostanjevica, v EUP OP 17/1 in 414/3, k.o. Kostanjevica, v EUP GL 11/2.
 
(2)
SD OPN 1 se za EUP OP 17/1 izvajajo z namenom realizacije rastlinjakov s spremljajočimi objekti in z možnostjo gradnje podzemnih bazenov (pod rastlinjaki) za gojenje rib za namen pridobitve ribje ikre ter ostalimi zunanjimi ureditvami. V ta namen se izvedejo posegi v grafični in tekstualni del OPN, ki za obravnavano območje zajemajo spremembo namenske rabe prostora, kakor tudi določitev nove enote urejanja prostora in prostorsko izvedbenih pogojev. Skladno z navedenim v prejšnjem stavku se izvedejo tudi potrebne uskladitve drugod v OPN.
 
(3)
V EUP GL 11/2 se SD OPN 1 nanašajo na uskladitev nasprotujočih si prostorsko izvedbenih pogojev v posameznih členih odloka o OPN. Zapisana določila se strokovno preverijo in po potrebi določijo nova. Spremembe se izvedejo le v tekstualnem delu OPN.
 
(4)
SD OPN 1 se vodijo po rednem postopku.
 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 
Za preveritev in utemeljitev načrtovanega posega v EUP OP 17/1, kakor tudi za popravek, ki se nanaša na tekstualna določila OPN za EUP GL 11/2, se pripravijo posebne strokovne podlage. SD OPN 1 se izdelajo tudi na podlagi prikaza stanja prostora, strateških usmeritev OPN, kakor tudi z upoštevanjem usmeritev nosilcev urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: NUP). Smiselno se uporabijo tudi strokovne podlage, ki so bile narejene v okviru izdelave OPN.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window