Navigacija

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 18-682/1991-I, stran 612 DATUM OBJAVE: 11.10.1991

VELJAVNOST: od 11.10.1991 / UPORABA: od 11.10.1991

RS 18-682/1991-I

Časovnica

Na današnji dan, 11.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

682. Kolektivna pogodba za negospodarske dejvnosti v Republiki Sloveniji

 

KOLEKTIVNA POGODBA
za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. Stranke kolektivne pogodbe

 
To kolektivno pogodbo sklepata Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije (v nadaljevanju: izvršni svet) in sindikalne centrale, ki združujejo sindikate negospodarskih dejavnosti, ter samostojni sindikati dejavnosti za posamezna področja dejavnosti, organizirani za območje Republike Slovenije, ki zajemajo tipične poklice posamezne dejavnosti
 

2. Veljavnost kolektivne pogodbe

 
a)
Krajevna:
 
Za območje Republike Slovenije
 
b)
Stvarna:
 
za vse organizacije, delodajalce in druge pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti, ki se po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96) razvrščajo v:
 
-
področje L – javna uprava, obramba in obvezno socialno zavarovanje;
 
-
področje M – izobraževanje;
 
-
področje N – zdravstvo in socialno varstvo, razen skupine 85.2 – veterinarstvo;
 
-
razred 52.31 – dejavnost lekarn iz področja G – trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe;
 
-
oddelek 73 – raziskovanje in razvoj iz področja K – poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve;
 
-
razred 74.11 – pravno svetovanje iz področja K – poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve;
 
-
oddelek 91 – dejavnosti združenj in organizacij iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
 
-
skupino 92.1 – filmska in videodejavnost iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
 
-
podrazred 92.310 – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
 
-
podrazred 92.320 – obratovanje objektov za kulturne prireditve iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
 
-
skupino 92.5 – dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
 
-
skupino 92.6 – športna dejavnost iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti.
 
Ta pogodba velja tudi za agencije in sklade, ki so v lasti Republike Slovenije. Za državne organe pa velja le, če posamezna vprašanja, ki jih ureja, niso z zakonom drugače urejena.
 
c)
Osebno:
 
Za vse delavce, zaposlene v organizacijah in pri delodajalcih ter drugih pravnih osebah s področja negospodarskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: »zavod«). Kolektivna pogodba velja tudi za učence in študente na praksi. Izraz »delavci« v smislu te pogodbe pomeni delavce, ki so sklenili delovno razmerje za določen ali nedoločen čas.
 
Kolektivna pogodba ne velja za predsednika republike, poslance ter druge funkcionarje in delavce državnih organov, ki jih voli ali imenuje Državni zbor Republike Slovenije, skupščine občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti, njihovi izvršni sveti oziroma v skladu z zakonom drugi državni organi in funkcionarje, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije.
 
d)
Časovno:
 
Ta pogodba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja eno leto. Ta pogodba se uporablja od 1. junija 1993 dalje.
 
Če ob izteku časa, za katerega je sklenjena ta pogodba, ni sklenjena nova kolektivna pogodba, in če nobena od pogodbenih strank ne odpove pogodbe, se njena veljavnost podaljša do sklenitve nove kolektivne pogodbe.
 

II. OBLIGACIJSKI DEL

 

Pozitivna izvedbena dolžnost

 

1. člen

 
Stranki kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvajanje te kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.
 

Negativna izvedbena dolžnost

 

2. člen

 
Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvajanju te kolektivne pogodbe.
 

Sklenitev, sprememba in dopolnitev kolektivne pogodbe

 

3. člen

 
Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se začne na pobudo katere koli od strank vsaj tri mesece pred prenehanjem veljavnosti te kolektivne pogodbe.
 
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembo oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe.
 
Pri sklenitvi, spremembi in dopolnitvi kolektivne pogodbe nastopajo sindikati kot ena stranka na strani delavcev.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window