Navigacija

Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-661/2018, stran 2502 DATUM OBJAVE: 7.3.2018

VELJAVNOST: od 15.3.2018 / UPORABA: od 15.3.2018

RS 15-661/2018

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 30.3.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.2.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 15/18, 20/19

Časovnica

Na današnji dan, 20.2.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.3.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

661. Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
 

A K T
o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in namen)

 
(1)
Ta akt določa metodologijo za določanje cen posameznih sistemskih storitev, ki jih sistemski operater potrebuje za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo in ki jih lahko zagotavljajo proizvajalci ali odjemalci znotraj regulacijskega območja prenosnega sistema Republike Slovenije.
 
(2)
Z metodologijo iz prejšnjega odstavka se določajo elementi za določitev cene izvajanja sekundarne regulacije, terciarne regulacije, zagona agregata brez omrežnega napajanja ter regulacije napetosti, kadar sistemskemu operaterju na trgu ne uspe zagotoviti zadostnih sistemskih storitev ali če jih ne uspe nabaviti pod konkurenčnimi pogoji. V tem primeru Agencija za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) na zahtevo sistemskega operaterja brez poseganja v sklenjene pogodbe o dobavi z odločbo naloži enemu ali več proizvajalcem ali odjemalcem elektrike, ki lahko glede na tehnična in ekonomska merila pod najugodnejšimi pogoji ponudijo ustrezne količine sistemskih storitev, naj nemudoma sklenejo pogodbo za zagotavljanje sistemskih storitev s sistemskim operaterjem.
 
(3)
Določitev cen posameznih sistemskih storitev temelji za vsako tehnologijo ločeno na mejnih stroških primerljivega proizvajalca ali odjemalca, ki na najbolj učinkovit način izvaja določene sistemske storitve. V mejne stroške so vključeni stroški na področju letnih stalnih stroškov, ki so posledica investicijskih stroškov, delov stroškov obratovanja in vzdrževanja. Metodologija izhaja iz stroškov zagotavljanja sistemskih storitev za posamezne vrste proizvodnih enot, primerno stopnjo donosnosti naložbe glede na vložena sredstva ter s tem povezana tveganja. Parametri za določitev cen posameznih sistemskih storitev so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega akta.
 
(4)
Akt določa tudi način določanja cen sistemskih storitev z upoštevanjem cen primerljivih sistemskih storitev, ki so na voljo pri sistemskih operaterjih v regiji.
 
(5)
Cena sistemske storitve se določi za posamezno tehnologijo glede na njeno zmožnost nastopanja na trgu sistemskih storitev in njeno skupno razpoložljivost.
 
(6)
V metodologiji so obravnavane vse tehnologije, ki lahko zagotavljajo trajno, zanesljivo in kakovostno izvajanje storitev v obdobju, za katero sistemski operater zagotavlja sistemske storitve po tem aktu.
 

2. člen

(postopek za določitev cen sistemskih storitev)

 
(1)
Agencija na podlagi zahteve sistemskega operaterja z odločbo iz drugega odstavka prejšnjega člena določi vrsto, ceno in količino sistemskih storitev, čas trajanja pogodbe ter rok za sklenitev pogodbe.
 
(2)
V zahtevi mora sistemski operater:
 
-
navesti okoliščine, iz katerih izhaja, da mu na trgu ni uspelo zagotoviti zadostnih sistemskih storitev ali da mu jih ni uspelo nabaviti pod konkurenčnimi pogoji glede na kriterije iz drugega odstavka 74. člena EZ-1;
 
-
navesti podatke o proizvajalcih ali odjemalcih in njihovih proizvodnih enotah, ki lahko zagotovijo sistemsko storitev;
 
-
opredeliti za vsako proizvodno enoto posebej vrsto, količino in potrebno trajanje posamezne sistemske storitve, ki je predmet zahtevka, in
 
-
navesti okoliščine, iz katerih izhaja, da so v zahtevku navedeni proizvajalci ali odjemalci najbolj primerni za zagotavljanje sistemskih storitev glede na merila iz tega akta.
 
(3)
Proizvajalci ali odjemalci so agenciji na njeno zahtevo dolžni posredovati podatke in listine, ki so potrebne za ugotovitev v zahtevi sistemskega operaterja zatrjevanih dejstev.
 

II. DOLOČITEV LETNE CENE ZA KRITJE STROŠKOV ZAGOTAVLJANJA SEKUNDARNE REGULACIJE

 

1. Splošne določbe

 

3. člen

(opredelitev stroškov in cene za zagotavljanje sekundarne regulacije)

 
(1)
Sekundarna regulacija se zagotavlja s prilagajanjem odjema in prilagajanjem proizvodnje, pri čemer se za prilagajanje proizvodnje uporabljajo:
 
-
parne elektrarne na premog (PE);
 
-
plinsko-parne elektrarne na zemeljski plin (PPE);
 
-
srednjetlačne hidroelektrarne (HEs);
 
-
nizkotlačne hidroelektrarne (HEn) in
 
-
črpalne elektrarne (ČE).
 
(2)
Za posamezno proizvodno tehnologijo iz prejšnjega odstavka se stroški določajo glede na:
 
-
letne stalne stroške, ki so posledica investicijskih stroškov;
 
-
delež stroškov obratovanja in
 
-
delež stroškov vzdrževanja.
 
(3)
Priznani deleži posameznih stroškov iz drugega odstavka tega člena veljajo ne glede na specifične parametre posameznega tehnološko razvrščenega proizvajalca ali odjemalca glede na referenčno določene parametre, kot jih določajo Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3 in Tabela 4 v Prilogi 1, ki je kot priloga se stavni del tega akta.
 
(4)
Urna specifična cena za izvajanje sekundarne regulacije (UcSRO) se določi kot zbir posameznih stroškov za posamezno proizvodno tehnologijo, ki se določi za zagotavljanje sekundarne regulacije in velja za obseg (v MW) storitve, ki jo določa naslednja enačba:
 
 
kjer oznake pomenijo:
 
LSinv_SROletni stalni strošek tehnologije, ki zagotavlja sekundarno regulacijo (EUR);
LSobr_SROdelež stroška obratovanja proizvodne tehnologije za zagotavljanje sekundarne regulacije, normiran na obdobje enega leta (EUR);
LSvzd_SROdelež stroška vzdrževanja proizvodne tehnologije za zagotavljanje sekundarne regulacije (EUR);
PSRO_Tpozitivni del moči sekundarnega regulacijskega obsega posamezne proizvodne tehnologije T (MW).
 

2. Stalni strošek parnih elektrarn na premog, plinsko-parnih elektrarn, hidroelektrarn in črpalnih elektrarn

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window