Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 142-2523/2020, stran 6175 DATUM OBJAVE: 14.10.2020

VELJAVNOST: od 29.10.2020 / UPORABA: od 29.10.2020

RS 142-2523/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.10.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 142/20

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 29.10.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2523. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra 2020.
 
Št. 003-02-7/2020-15
 
Ljubljana, dne 13. oktobra 2020
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (ZNB-B)

 

1. člen

 
V Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) se v 22.a členu za petim odstavkom dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
 
»Predlogu iz četrtega odstavka tega člena mora biti priložena zdravstvena dokumentacija, ki dokazuje navedbe iz drugega odstavka tega člena in vključuje:
 
-
v primeru zatrjevane alergije na sestavine cepiva navedbo, na katere sestavine cepiva je oseba alergična in dokazilo o alergiji na sestavine cepiva in kako je bila ta diagnosticirana;
 
-
v primeru zatrjevanega resnega neželenega učinka po predhodnem odmerku istega cepiva navedbo, kakšen neželen učinek je utrpela oseba, navedbo časa pojava zatrjevanega neželenega učinka in navedbo vrste cepiva ter dokazilo, iz katerega je razvidna zdravstvena obravnava zatrjevanega resnega neželenega učinka;
 
-
v primeru zatrjevane bolezni ali zdravstvenega stanja, ki je nezdružljivo s cepljenjem, navedbo bolezenskih stanj, zaradi katerih se predlaga opustitev in dokazilo, ki potrjuje zatrjevano bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s cepljenjem.
 
Zdravstvena dokumentacija iz prejšnjega odstavka se nanaša izključno na osebo, pri kateri naj bi se cepljenje opustilo.
 
Obrazec predloga za opustitev cepljenja z naborom podatkov iz tega člena določi minister.«.
 
Dosedanji šesti odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
»Predlog za opustitev cepljenja se pošlje ministrstvu, pristojnemu za zdravje. Če predlogu ni priložena ustrezna zdravstvena dokumentacija iz šestega odstavka tega člena, ministrstvo, pristojno za zdravje, predlog zavrže.«.
 

2. člen

 
V 22.c členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo »Če se vlagatelj zahteve ne udeleži razgovora, na katerega je bil povabljen v skladu z zakonom, se šteje, da se je zahtevi odpovedal in se postopek lahko nadaljuje.«.
 

3. člen

 
Za 51. členom se dodata nova 51.a in 51.b člen, ki se glasita:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window