Navigacija

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja NIVO–PGM Žalec

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2245/2014, stran 5843 DATUM OBJAVE: 7.7.2014

VELJAVNOST: od 15.7.2014 / UPORABA: od 15.7.2014

RS 51-2245/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.7.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 51/14

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.7.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2245. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja NIVO–PGM Žalec

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 –ZPNačrt-A, 57/12 – ZPNačrt-B, 109/12 – ZPNačrt-C, 70/08 – ZVO-1B, 80/10 – ZUPUDPP, 57/12 – ZUPUDPP-A, 43/11 – ZKZ-C) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 27. redni seji dne 19. junija 2014 sprejel
 

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja NIVO–PGM Žalec

 

I. UVODNI DOLOČBI

 

1. člen

(splošno)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni prostorski načrt za širitev območja NIVO–PGM Žalec«, v nadaljevanju: OPPN.
 
(2)
OPPN je izdelal URBIS, Urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o., Jezdarska ul. 3, 2000 Maribor, pod številko projekta 2013/OPPN-002.
 

2. člen

(vsebina odloka)

 
(1)
Ta odlok določa opis prostorskih ureditev, ki se načrtujejo z OPPN, opis prostorske ureditve izven območja OPPN, območje OPPN, umestitev načrtovanih prostorskih ureditev v prostor, zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
 
(2)
Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi grafični del in priloge.
 

II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV, KI SE NAČRTUJEJO Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM

 

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

 
(1)
Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane s širitvijo območja NIVO–PGM Žalec.
 
(2)
Predvidene ureditve obsegajo:
 
-
gradnjo poslovnih, skladiščnih in servisnih objektov z manipulativnim dvoriščem za javno komunalno podjetje v zahodnem delu območja,
 
-
ureditev zbirnega centra za komunalne odpadke v osrednjem delu,
 
-
gradnjo proizvodno-poslovnega in servisnega objekta z manipulativnim dvoriščem za proizvodno gradbeno podjetje v vzhodnem delu,
 
-
ureditev odprtih površin (parkirišč za osebna in tovorna vozila, manipulativnih in zelenih površin),
 
-
ureditev vodnogospodarskih in protipoplavnih ukrepov,
 
-
gradnjo notranje prometne infrastrukture ter
 
-
gradnjo potrebne energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture.
 

III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE IZVEN OBMOČJA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window