Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-2822/2011, stran 8644 DATUM OBJAVE: 29.7.2011

VELJAVNOST: od 13.8.2011 / UPORABA: od 13.8.2011

RS 60-2822/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.8.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 60/11

Časovnica

Na današnji dan, 4.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.8.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2822. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2011.
 
Št. 003-02-7/2011-15
 
Ljubljana, dne 25. julija 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI (ZVISJV-C)

 

1. člen

 
V Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08 – ZVO-1B) se v četrtem odstavku 8. člena, drugem odstavku 9. člena, tretjem odstavku 11. člena, drugem odstavku 13. člena, tretjem odstavku 31. člena, šestem odstavku 33. člena, drugem, četrtem in petem odstavku 58. člena, tretjem odstavku 59. člena, šestem, osmem in devetem odstavku 62. člena, drugem odstavku 65. člena, prvem in tretjem odstavku 68. člena, prvem odstavku 69. člena, šestem odstavku 71. člena, prvem in četrtem odstavku 75. člena, četrtem in petem odstavku 76. člena, drugem, četrtem in šestem odstavku 78. člena, prvem in tretjem odstavku 79. člena, četrtem odstavku 80. člena, tretjem odstavku 81. člena, prvem odstavku 82. člena, drugem in šestem odstavku 83. člena, prvem in drugem odstavku 84. člena, prvem in drugem odstavku 87. člena, dosedanjem tretjem odstavku 91. člena, petem odstavku 93. člena, prvem in tretjem odstavku 100. člena, prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 101. člena, prvem odstavku 109. člena, prvem, drugem in tretjem odstavku 115. člena, prvem in šestem odstavku 122. člena, prvi alinei prvega odstavka 123. člena, prvem odstavku 128. člena, drugem odstavku 130. člena in drugem odstavku 134. člena, se besedilo »ministrstvo, pristojno za okolje« v različnih sklonih, nadomesti z besedilom »organ, pristojen za jedrsko varnost« v ustreznem sklonu.
 
V četrtem odstavku 8. člena, drugem odstavku 9. člena, četrtem odstavku 11. člena, drugem odstavku 13. člena, prvem odstavku 21. člena, drugem odstavku 25. člena, četrtem in petem odstavku 26. člena, drugem, četrtem in petem odstavku 27. člena, tretjem odstavku 28. člena, prvem in drugem odstavku 29. člena, tretjem in šestem odstavku 30. člena, prvem in tretjem odstavku 31. člena, tretji alinei drugega odstavka in tretjem odstavku 33. člena, četrtem odstavku 36. člena, četrtem odstavku 37. člena, tretjem in četrtem odstavku 38. člena, petem odstavku 39. člena, drugem odstavku 40. člena, tretjem odstavku 46. člena, drugem odstavku 47. člena, drugem odstavku 48. člena, prvem, tretjem, šestem in sedmem odstavku 49. člena, šestem odstavku 50. člena, četrtem odstavku 51. člena, tretjem odstavku 52. člena, drugem in četrtem odstavku 53. člena, prvem odstavku 54. člena, tretjem odstavku 91. člena, prvem odstavku 100. člena, drugi alinei prvega odstavka 123. člena, prvem odstavku 128. člena, drugem odstavku 130. člena in drugem odstavku 134. člena se besedilo »ministrstvo, pristojno za zdravje« v različnih sklonih, nadomesti z besedilom »organ, pristojen za varstvo pred sevanji« v ustreznem sklonu.
 
V četrtem odstavku 8. člena, šesti alinei tretjega odstavka 9. člena, šestem odstavku 13. člena, drugem odstavku 14. člena, 13. točki prvega odstavka 23. člena, drugem odstavku 35. člena, šestem odstavku 112. člena, drugem in tretjem odstavku 114. člena se besedilo »pristojno ministrstvo« v različnih sklonih in številu, nadomesti z besedilom »pristojni organ« v ustreznem sklonu in številu.
 
V tretjem odstavku 12. člena se besedilo »ministrstvo, ki je po tem zakonu pristojno« nadomesti z besedilom »organ, ki je po tem zakonu pristojen«, v sedmem odstavku 13. člena in prvem odstavku 111. člena se besedilo »ministrstvo, ki je pristojno« nadomesti z besedilom »organ, ki je pristojen«, v drugem odstavku 18. člena se besedilo »Ministrstvo, pristojno« nadomesti z besedilom »Organ, pristojen«, v četrtem odstavku 35. člena pa se besedilo »ministrstvu, ki je izdalo« nadomesti z besedilom »organu, ki je izdal«.
 

2. člen

 
Drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2)
Ta zakon določa tudi nadzor nad izvajanjem zakona pristojnih inšpektorjev organa, pristojnega za jedrsko varnost, organa, pristojnega za varstvo pred sevanji ter inšpektorata, pristojnega za notranje zadeve.«.
 

3. člen

 
V 2. členu se črta tretji odstavek.
 
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window