Navigacija

Zakon o medijih (uradno prečiščeno besedilo) (ZMed-UPB1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 110-4666/2006, stran 11328 DATUM OBJAVE: 26.10.2006

RS 110-4666/2006

 
 

4666. Zakon o medijih

 
 
Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra 2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o medijih, ki obsega:
 
– Zakon o medijih – ZMed (Uradni list RS, št. 35/01 z dne 11. 5. 2001),
 
– odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi 107. člena Zakona o medijih, št. U-I-181/01-12 (Uradni list RS, št. 113/03 z dne 20. 11. 2003),
 
– odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o delni razveljavitvi 82. člena Zakona o medijih, št. U-I-106/01-27 (Uradni list RS, št. 16/04 z dne 20. 2. 2004),
 
– odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi šestega in sedmega odstavka 112. člena Zakona o medijih, št. U-I-207/01-20 (Uradni list RS, št. 123/04 z dne 18. 11. 2004),
 
– Zakon o Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-1 (Uradni list RS, št. 96/05 z dne 28. 10. 2005) in
 
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih – Zmed-A (Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006).
 
010-01/99-8/45
 
Ljubljana, dne 29. septembra 2006
 
EPA 922-IV
 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije France Cukjati, dr. med., l.r.
 

ZAKON  O MEDIJIH  uradno prečiščeno besedilo (ZMed-UPB1)

 

P r v o p o g l a v j e

 

SKUPNE DOLOČBE

 

1. oddelek

 

UVODNE DOLOČBE

 

Predmet zakona

 

1. člen

 
(1)
Ta zakon določa pravice, obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb ter javni interes Republike Slovenije na področju medijev.
 
(2)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov 89/552/EGS (UL L št. 298 z dne 17. 10. 1989, str. 23), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/36/ES z dne 30. junija 1997 o spremembi Direktive 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L št. 202, z dne 30. 7. 1997, str. 60).
 

Mediji

 

2. člen

 
(1)
Mediji po tem zakonu so časopisi in revije, radijski in televizijski programi, elektronske publikacije, teletekst ter druge oblike dnevnega ali periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih programskih vsebin s prenosom zapisa, glasu, zvoka ali slike, na način, ki je dostopen javnosti.
 
(2)
Programske vsebine po tem zakonu so informacije vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila ter druge informacije) in avtorska dela, ki se razširjajo prek medijev z namenom obveščanja, zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb javnosti ter množičnega komuniciranja.
 
(3)
Mediji niso bilteni, katalogi ali drugi nosilci objavljanja informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu komuniciranju, izobraževalnemu procesu ali notranjemu delu gospodarskih družb, zavodov in ustanov, društev, političnih strank, cerkvenih in drugih organizacij, šolska glasila, Uradni list Republike Slovenije, uradna glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave, plakati, letaki, prospekti in transparenti, ter video strani brez žive slike (neplačana obvestila), razen če je s tem zakonom določeno drugače.
 

Dejavnost razširjanja programskih vsebin

 

3. člen

 
Dejavnost razširjanja programskih vsebin zajema dejavnost izdajanja časopisov, revij ali periodike, radijsko in televizijsko dejavnost, ter izdajanje elektronskih publikacij ne glede na tehnično obliko nosilca, na katerem so izdane.
 

Javni interes na področju medijev

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window