Navigacija

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1237/2003, stran 3693 DATUM OBJAVE: 27.3.2003

RS 30-1237/2003

 
 

1237. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izdaja na podlagi 13. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02, v nadaljevanju: zavod) in sklepa skupščine z dne 10. 12. 2002 prečiščeno besedilo pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki obsega:
 
– pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (prečiščeno besedilo), ki jih je sprejela skupščina zavoda na seji dne 13. 10. 1997 (Uradni list RS, št. 3/98),
– spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je sprejela skupščina zavoda na seji dne 4. 12. 1998 (Uradni list RS, št. 90/98 in popr. Uradni list RS, št. 6/99),
– spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je sprejela skupščina zavoda na seji dne 4. 4. 2000 (Uradni list RS, št. 61/00 in popr. Uradni list RS, št. 64/00 in 91/00),
– spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je sprejela skupščina zavoda na seji dne 22. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 59/02),
– spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je sprejela skupščina zavoda na seji dne 10. 12. 2002 (Uradni list RS, št. 18/03) in h katerim je dal soglasje minister za zdravje, dne 14. 12. 1998, št. 020-61/98, dne 14. 6. 2000, št. 515-9/2000, dne 21. 6. 2002, št. 5150-1/02-2 ter dne 5. 2. 2003, št. 5150-1/2002-7
 

P R A V I L A
obveznega zdravstvenega zavarovanja
(prečiščeno besedilo)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: pravila) podrobneje urejajo:
 
1.
vrste in obseg pravic,
 
2.
obveznosti zavezancev in zavarovanih oseb,
 
3.
pogoje in postopke za uresničevanje pravic,
 
4.
standarde zdravstvenih storitev in medicinsko-tehničnih pripomočkov,
 
5.
varstvo pravic zavarovanih oseb,
 
6.
nadzor uresničevanja pravic in obveznosti.
 

2. člen

 
V pravilih pomenijo:
 
1.
zavod – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
 
2.
zakon – zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
 
3.
dogovor – dogovor o programu zdravstvenih storitev in o izhodiščih za njegovo izvajanje iz 63. člena zakona;
 
4.
obvezno zavarovanje – obvezno zdravstveno zavarovanje;
 
5.
zavarovana oseba – zavarovanec iz 15. člena zakona in družinski člani iz 20. člena zakona;
 
6.
status zavarovane osebe – lastnost zavarovane osebe po zakonu in pravilih;
 
7.
nosilec zavarovanja – zavarovanec, po katerem so zavarovani družinski člani;
 
8.
zavezanec – pravna ali fizična oseba, ki je zavezanec za prijavo oseb v zavarovanje in za plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje;
 
9.
osebni zdravnik – osebni zdravnik, osebni zobozdravnik, osebni ginekolog in osebni otroški zdravnik;
 
10.
osebni zdravnik – zdravnik, ki si ga zavarovana oseba izbere v skladu s pravili v splošni medicini, medicini dela, otroškem ali šolskem dispanzerju;
 
11.
osebni zobozdravnik – zobozdravnik, ki si ga zavarovana oseba izbere v skladu s pravili;
 
12.
osebni ginekolog – zdravnik, ki si ga ženska izbere za zagotavljanje storitev v dispanzerski ginekološki dejavnosti;
 
13.
nadomestni zdravnik – zdravnik, ki nadomešča odsotnega osebnega zdravnika;
 
14.
napotni zdravnik – zdravnik, pri katerem zavarovana oseba uveljavlja pravice do storitev na podlagi napotnice osebnega ali napotnega zdravnika;
 
15.
izvajalec – javni zdravstveni zavod in druge fizične ali pravne osebe, ki imajo pogodbo z zavodom za opravljanje zdravstvene dejavnosti;
 
16.
standard – vrsta in količina storitev, ki sodijo v obvezno zdravstveno zavarovanje, normativi zdravstvenih storitev, njihova vrednost ter postopki in pogoji;
 
17.
kartica zdravstvenega zavarovanja – identifikacijski dokument zavarovane osebe;
 
18.
napotnica – listina, s katero osebni zdravnik prenaša pooblastila na druge zdravnike, ki so na isti ali višji ravni kot on;
 
19.
delovni nalog – listina, s katero zdravnik naroča laboratorijske, rentgenske, fizioterapevtske, ultrazvočne, zobotehnične, citološke in druge preiskave, prevoze z reševalnimi in drugimi vozili, zdravljenje ter nego na domu, storitve s področja psihologije, logopedije, defektologije in druge storitve, ki niso vezane na zdravniške preglede;
 
20.
medicinsko-tehnični pripomočki so:
 
-
proteze, ortoze in ortopedski čevlji;
 
-
vozički in drugi pripomočki za gibanje, stojo in sedenje;
 
-
pripomočki za vid;
 
-
pripomočki za sluh in govor;
 
-
zobnoprotetični pripomočki;
 
-
drugi medicinski pripomočki;
 
21.
nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč – zdravstvene storitve, opredeljene v četrtem odstavku 158. člena pravil;
 
22.
neodložljive zdravstvene storitve – zdravstvene storitve opredeljene v 101., 102., 103., 104. členu pravil.
 

3. člen

 
(1)
Pravice iz obveznega zavarovanja imajo osebe, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za pridobitev lastnosti zavarovanca oziroma njegovega družinskega člana v Republiki Sloveniji. Vse te osebe morajo biti obvezno zavarovane pri zavodu.
 
(2)
Zavarovane osebe in zavezanci so za izvajanje obveznega zavarovanja dolžni izpolnjevati obveznosti po zakonu in splošnih aktih zavoda.
 
(3)
Pravila so dolžni upoštevati tudi izvajalci.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window