Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 8-268/2012, stran 625 DATUM OBJAVE: 3.2.2012

VELJAVNOST: od 4.2.2012 / UPORABA: od 4.2.2012

RS 8-268/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 4.2.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 8/12

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.2.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

268. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 2012.
 
Št. 003-02-1/2012-2
 
Ljubljana, dne 3. februarja 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS-F)

 

1. člen

 
V Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»8. člen

 
V vladi so ministrice ali ministri (v nadaljevanju: ministri) za:
 
-
finance,
 
-
gospodarski razvoj in tehnologijo,
 
-
izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
 
-
kmetijstvo in okolje,
 
-
infrastrukturo in prostor,
 
-
notranje zadeve,
 
-
obrambo,
 
-
pravosodje in javno upravo,
 
-
delo, družino in socialne zadeve,
 
-
zdravje ter
 
-
zunanje zadeve.
 
Poleg ministrov iz prejšnjega odstavka ima vlada v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o odnosih Republike Slo­venije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) tudi ministra brez resorja za področje odnosov med Re­publiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.
 
Predsednik vlade lahko da pooblastila za pomoč pri uskla­jevanju dela ministrov oziroma ministrstev tudi resornemu mi­nistru.
 
Funkcijo podpredsednika vlade opravlja eden ali več mi­nistrov, ki jih na predlog predsednika vlade imenuje vlada. Minister, ki opravlja funkcijo podpredsednika, nadomešča pred­sednika vlade, če je ta odsoten ali zadržan, pri predstavljanju vlade, pri vodenju vladnih sej in usmerjanju uprave, ne more pa ga nadomeščati pri opravljanju nalog, ki se nanašajo na zaupnico vladi ter na imenovanje in razrešitev ministrov.«.
 

2. člen

 
V tretjem odstavku 11. člena se besedilo »pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja« nadomesti z besedilom »pri čemer se ne všteva minister brez resorja iz drugega odstavka 8. člena tega zakona (v nadaljevanju: minister brez resorja)«.
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window