Navigacija

Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-112/2023, stran 268 DATUM OBJAVE: 20.1.2023

VELJAVNOST: od 28.1.2023 / UPORABA: od 28.1.2023

RS 7-112/2023

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 7/23

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

112. Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem

 
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18, 115/21) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju Agencija) sprejema
 

S T A L I Š Č E  1 2  
Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem

 

UVOD

 

1. člen

(vsebina stališča)

 
(1)
Stališče strokovnega sveta Agencije o pregledu izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem (v nadaljevanju stališče) iz 236. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 43/21, 101/21, 196/21 – odl. US; v nadaljevanju ZFPPIPP) pojasnjuje revizijske postopke v zvezi s pregledom izjave poslovodstva.
 
(2)
Kadar se stališče sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
Pojmi, uporabljeni v tem stališču, imajo enak pomen kot v določbah ZFPPIPP, zakona, ki ureja gospodarske družbe, in zakona, ki ureja revidiranje.
 

PREGLED IZJAVE POSLOVODSTVA

 

3. člen

(izjava poslovodstva)

 
V primeru, da želi dolžnik odložiti odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka, mora v skladu z 236. členom ZFPPIPP zahtevi za odložitev priložiti:
 
a)
izjavo poslovodstva, da
 
(i)
dolžnik ne zamuja niti s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače niti s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen če je bilo plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek;
 
(ii)
bo dolžnik v dvomesečnem obdobju odložitve odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka sposoben pravočasno plačevati plače delavcem do višine minimalne plače ter davke in prispevke, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen če je plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek;
 
b)
poročilo pooblaščenega revizorja o pregledu izjave iz prejšnje točke, v katerem je revizor dal mnenje brez pridržkov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window