Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 17-741/2018, stran 2683 DATUM OBJAVE: 16.3.2018

VELJAVNOST: od 31.3.2018 do 17.12.2021 / UPORABA: od 31.3.2018 do 31.12.2023

RS 17-741/2018

Verzija 2 / 3

Čistopis se uporablja od 18.12.2021 do 31.12.2023. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 17/18, 189/21

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2023 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 18.12.2021
  DO 31.12.2023
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 
 

741. Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113

 
 
Na podlagi desetega odstavka 134. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) izdaja minister za javno upravo v soglasju z ministrico za obrambo in ministrico za notranje zadeve
 

P R A V I L N I K
o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa kakovost storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 na ozemlju Republike Slovenije.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
Center 112 je mesto, ki sprejema klice na enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 (v nadaljnjem besedilu: številka 112).
 
2.
Center 113 je mesto, ki sprejema klice na interventno številko policije 113 (v nadaljnjem besedilu: številka 113).
 
3.
Čas dostave SMS sporočila na številko 112 je čas, merjen v sekundah na eno decimalko natančno, ki preteče od trenutka, ko je javno komunikacijsko omrežje prejelo vse potrebne informacije za pošiljanje SMS sporočila na številko 112, pa do trenutka oddaje SMS sporočila iz omrežja operaterja centru 112.
 
4.
Čas sporočanja informacije o lokaciji kličočega je čas, merjen v sekundah na eno decimalko natančno, ki preteče od trenutka, ko je javno komunikacijsko omrežje prejelo vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze na številko 112 ali številko 113, pa do trenutka oddaje podatka o lokaciji kličočega iz omrežja operaterja centru 112 ali centru 113.
 
5.
Čas vzpostavljanja zveze na številko 112 ali številko 113 je čas, merjen v sekundah na eno decimalko natančno, ki preteče od trenutka, ko je javno komunikacijsko omrežje prejelo vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze na številko 112 ali številko 113, pa do trenutka, ko kličoči prejme signal zasedeno ali signal klicnega zvonjenja ali signal javljanja.
 
6.
Delež neuspelih klicev na številko 112 ali številko 113 je razmerje v odstotkih med neuspelimi klici na številko 112 ali številko 113 in vsemi poizkusi vzpostavitve zvez na številko 112 ali številko 113 v določenem časovnem obdobju. Za poizkus vzpostavitve zveze na številko 112 ali številko 113 se ne šteje neuspešen poizkus, kadar je vzrok zanj v terminalni opremi.
 
7.
Delež neuspelih SMS sporočil na številko 112 je razmerje v odstotkih med SMS sporočili na številko 112, ki so bila sintaktično pravilno prejeta na operaterjevem SMS centru in ki niso bila iz omrežja operaterja oddana centru 112, ter med vsemi SMS sporočili na številko 112, ki so bila sintaktično pravilno prejeta na operaterjevem SMS centru, v določenem časovnem obdobju.
 
8.
Dostop do centra 112 ali centra 113 je povezava od omrežne priključne točke pri centru 112 ali centru 113 do dostopovnega vozlišča, ki omogoča povezavo z jedrnim omrežjem.
 
9.
Dostopovni vod je žična ali brezžična povezava od omrežne priključne točke ali mobilnega terminala kličočega do dostopovnega vozlišča, ki omogoča povezavo z jedrnim omrežjem.
 
10.
Informacija o lokaciji kličočega je geografsko sklenjeno območje oziroma točka, določena z eno ali več geografskimi koordinatami.
 
11.
Informacija o številki kličočega je element oštevilčenja, s katerega je bil sprožen klic na številko 112 ali številko 113.
 
12.
Klic na številko 112 je katerikoli klic ali seja, ki je bila vzpostavljena na število 112 preko javnega komunikacijskega omrežja. Klic, ki ga lahko sproži človek ali naprava, je lahko vzpostavljen v govorni, video, besedilni ali podatkovni obliki.
 
13.
Klic na številko 113 je klic preko javnega komunikacijskega omrežja, ki ga sproži človek in je vzpostavljen v govorni obliki.
 
14.
Nadomestna pot je dodatna alternativna pot, ki zagotavlja enakovredno delovanje prenosa vseh storitev klica v sili ob izpadu primarnega dostopa do centra 112 in centra 113.
 
15.
Neuspeli klic na številko 112 ali 113 je klic na številko 112 ali klic na številko 113, kjer se po 30 sekundah od trenutka, ko omrežje prejme vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze, na dostopovnem vodu kličočega ne pojavi signal za zasedeno ali za zvonjenje.
 
16.
Nomadski uporabnik je uporabnik elektronskih komunikacijskih storitev, ki dostopa do javnega komunikacijskega omrežja prek različnih omrežnih priključnih točk.
 
17.
Pogostost okvar na dostopu do centra 112 ali centra 113 je razmerje v odstotkih med veljavno prijavljenimi okvarami v določenem obdobju in številom dostopov do centra 112 ali centra 113 v istem obdobju.
 
18.
Rok odprave okvar na dostopu do centra 112 ali centra 113 je čas, merjen v urah, ki preteče od prejetja veljavne prijave okvare pri za to namenjeni službi operaterja do odstranitve okvare in povrnitve v prejšnje stanje.
 
19.
Storitev za številko 112 in 113 je skupek storitev klica v sili, še zlasti govorni klici, besedilni klici in prikaz lokacije kličočega (v nadaljnjem besedilu: storitev 112 in 113).
 
20.
Veljavna prijava okvare je prijava prekinitve ali poslabšanja kakovosti storitve zaradi okvare v operaterjevem javnem komunikacijskem omrežju. Pri tem se ne upoštevajo okvare kakršnekoli opreme na uporabniški strani omrežne priključne točke.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako, kot je določeno v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: zakon).
 

3. člen

(čas in način zagotavljanja storitve)

 
(1)
Storitev 112 in 113 se v javnih komunikacijskih omrežjih izvaja 24 ur na dan in sedem dni v tednu.
 
(2)
Operater zagotavlja dostop do storitve 112 in 113 neomejeno in brezplačno. Za mobilne terminale, ki ne vsebujejo modula za identifikacijo naročnika, je zagotavljanje dostopa do storitve 112 in 113 omejeno glede na tehnične zmožnosti operaterja.
 
(3)
Klici na številko 112 in klici na številko 113 se obravnavajo prednostno 24 ur na dan in sedem dni v tednu, v obsegu, kot je to tehnično mogoče.
 
(4)
Operater centru 112 ali centru 113 da na voljo informacije o številki in lokaciji kličočega na številko 112 ali številko 113, ki izvirajo iz njegovega omrežja, razen če to tehnično ni izvedljivo.
 
(5)
Za klice na številko 112 in klice na številko 113 mora biti zagotovljena najboljša možna kakovost glede na uporabljeno tehnologijo.
 
(6)
Vsak operater zagotovi stalno delovanje dostopa do centra 112 in centra 113. Pri tem brezplačno zagotovi prenos vseh storitev klica v sili do centra 112 in centra 113, pri čemer zagotovi tudi nadomestne poti. Operaterji lahko za stalno delovanje dostopa do centra 112 in centra 113 poskrbijo tako, da si medsebojno ali skupaj zagotovijo nadomestno pot.
 
(7)
Okvare pri klicih na številko 112 in klicih na številko 113 se obravnavajo prednostno 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window