Navigacija

Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list SRS 18-932/1984, stran 1143 DATUM OBJAVE: 14.6.1984

VELJAVNOST: od 22.6.1984 / UPORABA: od 22.6.1984

SRS 18-932/1984

Verzija 13 / 13

Čistopis se uporablja od 1.1.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89, RS 24/92 - odl. US, 29/95 - ZPDF, 44/97, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 75/19 - ZIPRS2021, 174/20 - ZIPRS2122

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 
 

932. Zakon o stavbnih zemljiščih

 
 
Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Socialistične republike Slovenije izdaja Predsedstvo Socialistične republike Slovenije
 

UKAZ
o razglasitvi zakona o stavbnih zemljiščih

 
Razglaša se zakon o stavbnih zemljiščih, ki ga je sprejela Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji Zbora združenega dela dne 23. maja 1984 in, na seji Zbora občin dne 23. maja 1984.
 
Št. 0100-79/84
 
Ljubljana, dne 23. maja 1984.
 
Predsednik France Popit l.r.
 

ZAKON
o stavbnih zemljiščih

 

IV. UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

 

41. člen

 
Sredstva za urejanje stavbnega zemljišča na območju naselij in na drugih območjih, namenjenih za kompleksno graditev, se zagotavljajo:
 
-
z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, s ceno za oddano stavbno zemljišče v družbeni lastnini in s prispevkom posameznih investitorjev k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v skladu s tem zakonom in odlokom občinske skupščine;
 
-
(prenehala veljati);
 
-
z drugimi sredstvi.
 

VI. NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ

 

58. člen

 
Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo.
 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja; na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev; na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem.
 
Območje, na katerem se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, določi občinska skupščina.
 

59. člen

 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe ljudske obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
 
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah tega zakona.
 
Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
 
Občinska skupščina lahko predpiše oprostitev oziroma delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za občane z nižjimi dohodki in občane, ki so organizirano vlagali družbena sredstva v izgradnjo komunalnih objektov in naprav, v skladu z merili po dogovoru iz 61. člena tega zakona.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window