Pravilnik o pooblaščanju izvedencev varstva pred sevanji

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2437/2018, stran 7933 DATUM OBJAVE: 6.7.2018

RS 47-2437/2018

 
 

2437. Pravilnik o pooblaščanju izvedencev varstva pred sevanji

 
 
Na podlagi prvega, šestega in sedmega odstavka 43. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17) izdaja ministrica za zdravje v soglasju z ministrico za okolje in prostor
 

P R A V I L N I K
o pooblaščanju izvedencev varstva pred sevanji

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljeno s popravkom (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69), določa:
 
-
pogoje, ki jih morajo izpolniti pravne ali fizične osebe za pridobitev pooblastila za izvajanje del pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji, ter področje, obseg in način njihovega dela,
 
-
pogoje glede izobrazbe, usposobljenosti in izkušenj, ki jih morajo izpolniti fizične osebe za pridobitev pooblastila za izvedenca varstva pred sevanji,
 
-
pogoje glede zaposlitve pooblaščenih izvedencev, akreditacije merskih metod, merilne in druge opreme, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe za pridobitev pooblastila za izvedenca varstva pred sevanji,
 
-
način in obseg rednega in izjemnega poročanja pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji ter
 
-
pogoje za osebe, ki izvajajo tehnične preglede virov sevanja.
 

2. člen

(izrazi)

 
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, pomenita:
 
1.
Akreditacija je potrditev, ki jo izda Slovenska akreditacija ali druga akreditacijska služba, ki jo je priznala Slovenska akreditacija, s katero se prizna usposobljenost akreditiranega organa za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti.
 
2.
Pristojni organ je upravni organ, ki izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali registracijo sevalne dejavnosti, kot določa Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17; v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1).
 

3. člen

(posamezna področja varstva pred sevanji)

 
Pravna ali fizična oseba lahko pridobi pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji na enem ali več celovitih področjih:
 
1.
diagnostična in intervencijska radiologija v zdravstvu in veterini,
 
2.
radioterapija – teleterapija v zdravstvu in veterini,
 
3.
radioterapija – brahiterapija v zdravstvu in veterini,
 
4.
nuklearna medicina v zdravstvu in veterini,
 
5.
dejavnosti v industriji, raziskovanju in šolstvu, kjer se uporabljajo viri sevanj,
 
6.
varstvo pred sevanji v jedrskih in sevalnih objektih,
 
7.
izpostavljenost prebivalcev zaradi izvajanja sevalnih dejavnosti,
 
8.
izpostavljenost zaradi naravnih in tehnološko modificiranih virov sevanja,
 
9.
ravnanje z radioaktivnimi odpadki,
 
10.
izpostavljenost pri letalskih prevozih,
 
11.
pripravljenost na izredne dogodke.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window