Navigacija

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1131/2013, stran 3698 DATUM OBJAVE: 12.4.2013

VELJAVNOST: od 13.4.2013 / UPORABA: od 13.4.2013

RS 30-1131/2013

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 19.9.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 30/13, 49/17

Časovnica

Na današnji dan, 20.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.9.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1131. Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

 
 
Na podlagi 64. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12 – ZUJF) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
 

P R A V I L N I K
o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik ureja pristojnosti organov in organizacij, zadolženih za organizacijsko in vsebinsko pripravo, izvedbo in analizo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli.
 

II. PRIPRAVA IN IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

 

2. člen

(Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja)

 
Nacionalno preverjanje znanja vodi Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja (v nadaljevanju: državna komisija). Sestavljajo jo predsednik in sedem članov, ki jih imenuje minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljevanju: minister).
 
Predsednik in člani državne komisije so imenovani izmed:
 
-
visokošolskih učiteljev s fakultet, ki izobražujejo učitelje (en član),
 
-
strokovnih delavcev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (dva člana),
 
-
strokovnih delavcev Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (en član),
 
-
strokovnih delavcev Državnega izpitnega centra (en član),
 
-
ravnateljev osnovnih šol (en član),
 
-
učiteljev predmetov, iz katerih se opravlja nacionalno preverjanje znanja (en član),
 
-
strokovnjakov za metodologijo zunanjega preverjanja znanja (en član).
 
Na seje državne komisije so vabljeni predstavniki predmetnih komisij, predstavniki Zavoda RS za šolstvo (v nadaljevanju: ZRSŠ), predstavniki Državnega izpitnega centra (v nadaljevanju: Ric), ki sodelujejo pri nacionalnem preverjanju znanja, po potrebi pa tudi konzulenti, ki jih državna komisija imenuje za metodologijo zunanjega preverjanja znanja.
 
Državna komisija izmed članov na predlog predsednika imenuje namestnika predsednika.
 
Predsednik, namestnik predsednika in člani državne komisije se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
 
Državna komisija ima strokovnega tajnika, ki je delavec Rica.
 

3. člen

(pristojnosti državne komisije)

 
Državna komisija obravnava strokovna vprašanja v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja, vodi nacionalno preverjanje znanja, in spremlja njegovo izvedbo ter skrbi za zanesljivost, učinkovitost in preglednost sistema nacionalnega preverjanja in ima naslednje pristojnosti:
 
-
pripravi izhodišča za nacionalno preverjanje znanja,
 
-
usklajuje strokovno delo predmetnih komisij,
 
-
imenuje konzulente,
 
-
sprejme navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja in elektronskega vrednotenja,
 
-
sprejme navodila za prilagojeno izvajanje nacionalnega preverjanja znanja za učence s posebnimi potrebami,
 
-
sprejme navodila za varovanje podatkov v postopku priprave gradiv in navodila za varovanje podatkov pri izvedbi nacionalnega preverjanja znanja,
 
-
z žrebom določi preizkuse znanja za nacionalno preverjanje znanja,
 
-
najkasneje v mesecu aprilu predlaga ministru seznam predmetov za določitev tretjega predmeta pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu za naslednje šolsko leto,
 
-
potrdi informacijo o nacionalnem preverjanju znanja, namenjeno javnosti, za posamezno šolsko leto, na podlagi predloga Rica in ZRSŠ,
 
-
analizira dosežke nacionalnega preverjanja znanja,
 
-
sprejme letno poročilo o izvedbi in dosežkih nacionalnega preverjanja znanja, ki ga najkasneje do 31. decembra tekočega leta predloži ministru in Strokovnemu svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje, ter z letnim poročilom seznani osnovne šole,
 
-
za ministra oblikuje razvojne smernice nacionalnega preverjanja znanja ter predloge in pobude v povezavi z dosežki nacionalnega preverjanja znanja,
 
-
z različnimi inštrumenti (kot na primer z anketami, študiji primerov, intervjuji ali poskusnimi testiranji) usmerja in vodi razvoj nacionalnega preverjanja znanja,
 
-
opravlja druge naloge v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window