Navigacija

Odlok o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril-Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1103/2013, stran 3617 DATUM OBJAVE: 5.4.2013

VELJAVNOST: od 6.4.2013 / UPORABA: od 6.4.2013

RS 29-1103/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.4.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.7.2021: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/13

Časovnica

Na današnji dan, 27.7.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.4.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1103. Odlok o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril-Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena

 
 
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US in 90/12) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 24. seji dne 18. marca 2013 sprejel
 

O D L O K
o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril-Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena

 

1. člen

 
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine Ljubljana – Arheološko najdišče Vodnikov trg (EŠD 29702) (v nadaljnjem besedilu: spomenik).
 
Spomenik obsega parcele številka 153/36 in 153/44, obe katastrska občina 1728 – Ljubljana mesto, in parcele številka: 240/4, 240/10 in 240/14, vse katastrska občina 1727 – Poljansko predmestje.
 

2. člen

 
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena: arheološko najdišče kot celota je pomemben vir za razumevanje zgodovine Ljubljane in dokaz povezanosti preteklih obdobij s sedanjo kulturo in prostorom, kot arheološko najdišče pa ima velik potencial za nazorno predstavitev zgodovine poselitve in razvoja Ljubljane kot glavnega mesta Slovenije. Po dosedanjih raziskavah ostalin se na najdišču nahaja: del fortifikacijskega sistema (barbakan, Kloštrska vrata, obzidje) in del sakralnega predela (samostanska cerkev, arkadni hodnik) Stare Ljubljane.
 
Varovane sestavine spomenika so arheološke ostaline na Vodnikovem trgu in delu Krekovega in Ciril-Metodovega trga. To so sledovi človekovega delovanja iz preteklih obdobij na površju ali v zemlji, ki so starejši kot 100 let in imajo lastnosti dediščine.
 

3. člen

 
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
 
-
podreditev vseh posegov varovanju vrednot in sestavin iz prejšnjega člena tega odloka in njihovi prezentaciji;
 
-
posegi in dejavnosti v prostoru so dopustni, vendar se lahko načrtujejo in izvajajo, če se na osnovi šibko invazivnih arheoloških raziskav v obliki arheološkega testnega izkopa izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo oziroma prezentacijo in situ (na mestu).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window