Navigacija

Uredba o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača-Koper

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-919/2019, stran 2631 DATUM OBJAVE: 5.4.2019

VELJAVNOST: od 6.4.2019 / UPORABA: od 6.4.2019

RS 22-919/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.4.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 22/19

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.4.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

919. Uredba o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača-Koper

 
 
Na podlagi prvega odstavka 23. člena in za izvrševanje 14. člena Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 51/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača-Koper

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba je koncesijski akt za koncesijo za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (v nadaljnjem besedilu: drugi tir).
 
(2)
Ta uredba določa trajanje koncesije, njeno območje, naloge koncesionarja kot investitorja v javno železniško infrastrukturo drugega tira, način financiranja gradnje drugega tira in naloge finančnega inženiringa, ki ga izvaja koncesionar, pravice in obveznosti koncesionarja med gradnjo drugega tira, pravice in obveznosti koncedenta v zvezi z gradnjo drugega tira, način določitve javne železniške infrastrukture drugega tira, ureditev razmerij med koncesionarjem in upravljavcem drugega tira, pravice in obveznosti koncesionarja v zvezi z gospodarjenjem z drugim tirom, obveznosti koncesionarja v zvezi z zagotavljanjem dosegljivosti drugega tira, vire financiranja koncesije med obratovanjem drugega tira, način določitve in plačevanja plačila za dosegljivost, nadzor nad izvajanjem koncesije in prenehanje koncesijskega razmerja ter pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v zvezi s prenehanjem koncesije.
 

2. člen

(predmet koncesije)

 
(1)
Koncesija po tej uredbi zajema:
 
-
koncesijo gradnje drugega tira;
 
-
koncesijo storitev gospodarjenja z drugim tirom.
 
(2)
Naloge koncesionarja v zvezi z gradnjo drugega tira in gospodarjenjem z njim določa Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 51/18; v nadaljnjem besedilu: ZIUGDT), v skladu z njim pa tudi ta uredba in koncesijska pogodba.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
»delovni dan« je dan v tednu od vključno ponedeljka do petka, razen dni, ki so dela prosti po zakonu, ki ureja dela proste dneve v Republiki Sloveniji;
 
2.
»gradbeno dovoljenje za drugi tir« je gradbeno dovoljenje št. 35105-118/2011/1162 1093-05 z dne 31. marca 2016 z vsemi morebitnimi poznejšimi obnovitvami, posodobitvami ali dograditvami na isti trasi;
 
3.
»koncedent« je Republika Slovenija;
 
4.
»koncesija« je s to uredbo in koncesijsko pogodbo urejeno razmerje med koncedentom in koncesionarjem v zvezi z gradnjo drugega tira in gospodarjenjem z njim;
 
5.
»koncesionar« je družba 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., kot je opredeljena z ZIUGDT;
 
6.
»objekti in naprave javne železniške infrastrukture drugega tira« (v nadaljnjem besedilu: objekti in naprave drugega tira) so vsi objekti in naprave, zgrajeni na zemljiščih, ki v skladu z 19. členom ZIUGDT dobijo status grajenega javnega dobra; do pridobitve tega statusa štejejo za objekte in naprave drugega tira vsi objekti in naprave, katerih izgradnja je predvidena z gradbenim dovoljenjem za drugi tir na območju koncesije;
 
7.
»območje koncesije« so zemljišča in objekti na njih, vključno s predori in drugimi premostitvenimi objekti med njimi in dovoznimi potmi, na katerih koncesionar izvaja svoje pravice in obveznosti iz koncesijskega razmerja;
 
8.
»obnova« je financiranje in organiziranje obnovitvenih del ter skrb za njihovo izvedbo in nadzor nad njo;
 
9.
»obnovitvena dela« so večja gradbena, inštalacijska in druga podobna dela ter storitve, ki povečajo vrednost javne železniške infrastrukture drugega tira, vendar ne spremenijo splošnega delovanja te infrastrukture;
 
10.
»tveganje« je verjetnost, da bo izpostavljenost možnosti nastanka negotovega dogodka, ki ni odvisen od izključne volje prizadete stranke, povzročila škodo ali drugo negativno posledico;
 
11.
»višja sila« so dogodki oziroma okoliščine, vključno z ravnanji tretjih, ki ob sklenitvi te pogodbe niso obstajale in jih tudi ni bilo mogoče predvideti, jih ni povzročila stranka te pogodbe, jih nobena od strank te pogodbe ne more odvrniti ali odvrniti njihovih posledic ter koncesionarju objektivno ne glede na dodatne napore in stroške onemogočajo izvajanje obveznosti po tej pogodbi; višja sila so na primer naravne nesreče, prometne in druge nesreče, vojna, državljanski nemiri in podobni dogodki ter okoliščine, ki izpolnjujejo navedene splošne značilnosti višje sile;
 
12.
»vzdrževanje drugega tira« so dela za vzdrževanje stanja in zmogljivosti obstoječe javne železniške infrastrukture drugega tira;
 
13.
»začetek obratovanja« je dan, ko so vzpostavljeni vsi dejanski in pravni pogoji za obratovanje v smislu četrte alineje 2. člena ZIUGDT, torej dan, ko se lahko začnejo dodeljevanje vlakovnih poti, upravljanje prometa in zaračunavanje uporabnine za uporabo železniške infrastrukture na drugem tiru.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window