Navigacija

Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-465/2018, stran 1687 DATUM OBJAVE: 23.2.2018

VELJAVNOST: od 2.3.2018 / UPORABA: od 2.3.2018

RS 11-465/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.3.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 11/18

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 2.3.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

465. Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba

 
 
Na podlagi 4. točke 239. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v nadaljevanju ZPlaSSIED) ter na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino zahteve za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba (v nadaljevanju: zahteva), ter dokumentacijo in dokazila, ki morajo biti priložena k zahtevi.
 
(2)
Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba države članice ter za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba tretje države, razen če ta sklep za izdajo teh dovoljenj izrecno določa drugače.
 
(3)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(opredelitve izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZPlaSSIED.
 

2. ZAHTEVA IN DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA

 

3. člen

(vsebina zahteve)

 
(1)
Zahteva mora obsegati:
 
1.
navedbo vrste dovoljenja, ki se zahteva,
 
2.
navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca vložnika v postopku izdaje dovoljenja, vključno s pooblastilom za zastopanje,
 
3.
firmo in sedež vložnika, osebno ime oziroma firmo in prebivališče (naslov) oziroma sedež vložnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.
 
(2)
K zahtevi mora biti predložen dokaz o plačilu takse za odločanje o zahtevi ter dokumentacija in dokazila o izpolnjevanju pogojev glede:
 
1.
statusnega ustroja v skladu z 226. do 229. členom ZPlaSSIED;
 
2.
organizacijskih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za zagotavljanje varnega in zanesljivega poslovanja v skladu s prvim odstavkom 235. člena ZPlaSSIED;
 
3.
sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol v skladu z drugim do četrtim odstavkom 235. člena ZPlaSSIED;
 
4.
udeležbe v drugih plačilnih sistemih.
 

2.1. Dokumentacija glede statusnega ustroja

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window