Navigacija

Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-U)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 67-3165/2017, stran 9148 DATUM OBJAVE: 29.11.2017

VELJAVNOST: od 30.11.2017 / UPORABA: od 30.11.2017

RS 67-3165/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.11.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 67/17

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.11.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3165. Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-U)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-U)

 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-U), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. novembra 2017.
 
Št. 003-02-10/2017-10
 
Ljubljana, dne 24. novembra 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik  Republike Slovenije 
 

Z A K O N  
O SPREMEMBAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-U) 

 

1. člen

 
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) se v tretjem odstavku 13. člena črta besedilo »in državnem pravobranilstvu«.
 

2. člen

 
V petem odstavku 16. člena se besedilo »sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev« nadomesti z besedilom »sodnikov in državnih tožilcev«.
 

3. člen

 
V drugem odstavku 19. člena se v peti alineji besedilo »predsednik Vrhovnega sodišča, generalni državni tožilec oziroma generalni državni pravobranilec« nadomesti z besedilom »predsednik Vrhovnega sodišča oziroma generalni državni tožilec«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window