Navigacija

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 90-1554/2020, stran 3409 DATUM OBJAVE: 24.6.2020

VELJAVNOST: od 25.6.2020 / UPORABA: od 25.6.2020

RS 90-1554/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.6.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 90/20

Časovnica

Na današnji dan, 17.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.6.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1554. Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

 
 
Na podlagi 17. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

 

1. člen

(vsebina uredbe)

 
Ta uredba ureja podrobnejša pravila v zvezi z izvrševanjem ukrepa poroštva na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZDLGPE), uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnic bank držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: banke), za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih izdanega poroštva po ZDLGPE, načinom preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila družbe SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID banka), ter nadomestilom za njegovo izvajanje.
 

2. člen

(unovčevanje poroštev)

 
(1)
Kreditna pogodba, sklenjena v skladu s 5. členom ZDLGPE, začne veljati, ko SID banka opravi pregled seznama za preverjanje pogojev iz četrtega odstavka 5. člena te uredbe in banki najpozneje v treh delovnih dneh zavezujoče potrdi podelitev poroštva.
 
(2)
SID banka izvaja posle unovčevanja poroštev, kar po tej uredbi pomeni prejem in pregled zahtevkov bank za unovčitev poroštva za posamezno kreditno obveznost kreditojemalca, formalni pregled zahtevka in preveritev izračuna zahtevka, končno potrditev zneska za izplačilo in pošiljanje zahtevka ministrstvu, pristojnemu za finance, v izplačilo poroštva.
 
(3)
SID banka opravi formalni pregled zahtevka banke za plačilo poroštva v desetih delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka na podlagi:
 
-
kreditne pogodbe, sklenjene v skladu s 5. členom ZDLGPE, in
 
-
izjave in dokazila banke, da je na strani kreditojemalca nastopil dogodek neplačila po 178. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L št. 314 z dne 5. decembra 2019, str. 1), ali
 
-
izjave in dokazila banke, da kreditojemalec ni poravnal dospele obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom Republike Slovenije.
 
(4)
Skupaj z zahtevkom za unovčitev poroštva banka SID banki preda dokumentacijo, določeno v 5. členu te uredbe.
 

3. člen

(evidenca in poziv SID banke)

 
(1)
SID banka vodi evidenco vnaprej rezervirane kvote za posameznega kreditojemalca na podlagi podatkov, ki jih SID banki pošljejo banke po odobritvi organa odločanja banke prek spletne storitve SID banke za izmenjavo podatkov v skladu z 8. členom te uredbe.
 
(2)
SID banka vodi evidenco kreditnih pogodb, ki so jih banke sklenile s kreditojemalci v skladu z ZDLGPE, in prejetih popolnih zahtevkov bank ter spremlja porabo poroštvene kvote iz drugega odstavka 7. člena ZDLGPE. O vsakem prejetem zahtevku banke naslednji delovni dan z elektronskim sporočilom obvesti ministrstvo, pristojno za finance. Po prejemu formalno popolnega zahtevka banke SID banka ta zahtevek skupaj s svojim pozivom za plačilo poroštva pošlje v izplačilo ministrstvu, pristojnemu za finance.
 
(3)
Poziv SID banke iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
 
-
polni naziv banke;
 
-
polni naziv kreditojemalca;
 
-
pozvani znesek unovčitve poroštva v skupni višini in specifikacijo zneska glede na vrsto obveznosti;
 
-
izjavo SID banke, da je pozvani znesek v skladu s kreditnimi in poroštvenimi pogoji;
 
-
datum roka plačila;
 
-
transakcijski račun banke;
 
-
številko sklica za plačilo.
 
(4)
SID banka na svoji spletni strani objavlja podatke o trenutni porabi poroštvene kvote iz drugega odstavka 7. člena ZDLGPE.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window