Navigacija

Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 3-164/2017, stran 544 DATUM OBJAVE: 20.1.2017

VELJAVNOST: od 21.1.2017 / UPORABA: od 21.1.2017

RS 3-164/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.1.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 3/17

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.1.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

164. Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017

 
Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

O D L O K 
o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme ukrep selektivnega in omejenega odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) (v nadaljnjem besedilu: medved) in volka (Canis lupus) (v nadaljnjem besedilu: volk) iz narave ter določajo obseg in pogoji selektivnega in omejenega odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave ter pogoji izjemnega odstrela za leto 2017.
 
(2)
Ta odlok določa tudi način določitve obsega odvzema živali iz narave, podrobnejši način odvzema živali iz narave, spremljanje odvzema in vodenje evidenc o odvzetih živalih iz narave.
 

2. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
 
1.
izjemni odstrel je usmrtitev osebka z lovom v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, zaradi razlogov iz prve, druge ali tretje alineje prvega odstavka 7. člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba) na podlagi dovoljenja pristojnega ministrstva v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. Poleg upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: upravljavci lovišč) ga lahko izvajajo tudi člani skupine za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja življenja ljudi in premoženja po velikih zvereh v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
 
2.
območja življenjskega prostora rjavega medveda so osrednje, robno in prehodno območje ter območje izjemne prisotnosti, kot jih opredeljuje Strategija upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji, sprejeta s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 322-07/2001-2 z dne 24. januarja 2002;
 
3.
odstrel je usmrtitev osebka, ki ga izvajajo upravljavci lovišč z lovom na podlagi sedme alineje prvega odstavka 7. člena Uredbe in v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, ter tem odlokom;
 
4.
odvzem osebkov iz narave vključuje odstrel, izjemni odstrel, ujetje, preselitev, povoz ali vsako drugo izgubo osebka ne glede na vzrok, ki je izgubo povzročil. Če se ujeti osebek vrne v naravo na območja življenjskega prostora vrste znotraj meja Republike Slovenije, se ujetje osebka ne šteje za odvzem osebka iz narave.
 

3. člen

(omejitev odvzema osebkov iz narave)

 
(1)
Odvzem osebkov iz narave ne sme preseči s tem odlokom predvidenega odvzema osebkov, ki je določen tako, da ne ogroža ugodnega stanja vrste.
 
(2)
Če je odvzem osebkov iz narave v načrtovalskem obdobju iz 5. člena tega odloka večji od predvidenega odvzema iz prejšnjega odstavka, se razlika upošteva pri načrtovanju odvzema osebkov iz narave v naslednjem načrtovalskem obdobju.
 
(3)
Pri načrtovanju odvzema volka iz narave se v naslednjem načrtovalskem obdobju upošteva tudi realiziran ali presežen odvzem volka iz narave glede na starostno strukturo odvzetih osebkov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window