Navigacija

Uredba o vsebini programa prestrukturiranja, zavarovanju, nadzoru in vodenju evidenc pri dodeljevanju pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-1505/2017, stran 4149 DATUM OBJAVE: 2.6.2017

VELJAVNOST: od 3.6.2017 / UPORABA: od 3.6.2017

RS 27-1505/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.6.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 27/17

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.6.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1505. Uredba o vsebini programa prestrukturiranja, zavarovanju, nadzoru in vodenju evidenc pri dodeljevanju pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 15. člena, petega odstavka 24. člena, drugega odstavka 31. člena, drugega odstavka 32. člena in drugega odstavka 33. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o vsebini programa prestrukturiranja, zavarovanju, nadzoru in vodenju evidenc pri dodeljevanju pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina uredbe)

 
Ta uredba podrobneje določa:
 
-
vsebino programa prestrukturiranja in poenostavljenega programa prestrukturiranja gospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: družb) in zadrug v težavah,
 
-
način zavarovanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje,
 
-
nadzor nad izvajanjem programa prestrukturiranja, poenostavljenega programa prestrukturiranja in namensko porabo sredstev pomoči za reševanje in prestrukturiranje ter način preverjanja izvajanja nadzora,
 
-
vsebino in način vodenja evidenc pomoči za reševanje in prestrukturiranje.
 

II. VSEBINA PROGRAMA PRESTRUKTURIRANJA

 

2. člen

(vsebina)

 
(1)
Program prestrukturiranja družbe ali zadruge vsebuje:
 
-
uvod,
 
-
analizo vzrokov za nastale težave,
 
-
tržno analizo,
 
-
strategijo prestrukturiranja,
 
-
ukrepe za zagotovitev lastnega prispevka iz šestega odstavka 14. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17; v nadaljnjem besedilu: zakon),
 
-
ukrepe za porazdelitev bremen iz 21. člena zakona in
 
-
ukrepe za omejevanje izkrivljanja konkurence in strukturne ukrepe iz 22. člena zakona.
 
(2)
Male družbe in zadruge niso zavezane k pripravi tržne analize iz tretje alineje prejšnjega odstavka, razen v primeru posamične priglasitve Evropski komisiji iz drugega odstavka 29. člena zakona.
 
(3)
Sestavni del programa prestrukturiranja je tudi:
 
-
sklep nadzornega sveta ali drugega pristojnega organa družbe ali zadruge o potrditvi programa prestrukturiranja in
 
-
pismo o nameri ali soglasja večinskih lastnikov glede sodelovanja v programu prestrukturiranja (npr. dokapitalizacija, odpis dolgov).
 

3. člen

(uvod)

 
V uvodu programa prestrukturiranja družba ali zadruga navede:
 
-
splošne podatke družbe ali zadruge,
 
-
predlog oblike in višine pomoči za prestrukturiranje ter utemeljitev njihove ustreznosti glede na težave družbe ali zadruge,
 
-
organizacijsko shemo družbe ali zadruge,
 
-
predstavitev proizvodnega oziroma storitvenega programa,
 
-
lastniško sestavo in kapitalske povezave, če gre za povezane družbe in zadruge v skupini,
 
-
kratek zgodovinski pregled poslovanja družbe ali zadruge in
 
-
opredelitev sistemske vloge družbe ali zadruge pri razvoju države, regije ali sektorja v skladu z 9. členom zakona ter oceno gospodarsko-socialnih posledic ob stečaju družbe ali zadruge, ki temelji na statističnih podatkih in objektivno preverljivih dejstvih.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window