Navigacija

Zakon o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-I)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2286/2019, stran 5888 DATUM OBJAVE: 26.7.2019

VELJAVNOST: od 27.7.2019 / UPORABA: od 1.8.2019

RS 47-2286/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.8.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 47/19

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.8.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2286. Zakon o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-I)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-I)

 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. julija 2019.
 
Št. 003-02-7/2019-9
 
Ljubljana, dne 20. julija 2019
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS-I)

 

1. člen

 
V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18) se 8. člen črta.
 

2. člen

 
V 16. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»3. pravice iz javnih sredstev, do katere je oseba upravičena, če jo je v skladu z vrstnim redom iz 7. člena tega zakona uveljavljala pred uveljavljanjem pravice iz javnih sredstev, ki jo uveljavlja;«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

3. člen

 
Postopki za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window