Navigacija

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev centra mesta Trebnje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2490/2010, stran 7160 DATUM OBJAVE: 14.6.2010

VELJAVNOST: od 15.6.2010 / UPORABA: od 15.6.2010

RS 48-2490/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.6.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 48/10

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.6.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2490. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev centra mesta Trebnje

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je župan Občine Trebnje sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev centra mesta Trebnje

 

1. člen

(ocena stanja, razlogi za pripravo in pravna podlaga)

 
Ocena stanja:
 
Trebnje je razpotegnjeno urbanizirano naselje v dolini spodnjega toka reke Temenice na Dolenjskem. Kraj leži ob železnici in glavni cesti Ljubljana–Novo mesto. Kljub dobri prometni legi se mesto Trebnje do konca 2. svetovne vojne ni razvijalo in je ostalo manjše gospodarsko središče poljedelske okolice. Po letu 1958, ko je Trebnje postalo središče občine in je bila zgrajena nova cesta Ljubljana–Zagreb je Trebnje z industrializacijo dobilo številna nova delovna mesta v kovinski, lesnopredelovalni in tekstilni industriji ter industriji gradbenega materiala. Zaradi neusmerjenega razvoja v zadnjih dveh desetletjih mesto Trebnje s 14.602 prijavljenimi prebivalci spada med majhna mesta brez kvalitetnega urbanega življenja, z degradiranim mestnim prostorom in prometno neučinkovito infrastrukturo, a z velikim dolgoročnim potencialom.
 
V zadnjih letih postaja mesto Trebnje privlačno za priseljevanje. Rast prebivalstva se bo zaradi dokončanja avtocestne povezave Ljubljana–Zagreb v naslednjih letih še povečevala, kar bo posledično vplivalo na povečano gravitacijsko moč Trebnjega, ki bo postalo še bolj privlačno za priseljevanje. V Trebnjem se zato v prihodnjih letih pričakuje še bolj intenziven proces suburbanizacije iz Ljubljanske urbane regije.
 
Območje predvidene pozidave sodi po namenski rabi v območja poselitve znotraj urbanistične zasnove in se deloma nahaja v območju kulturne dediščine (arheološka dediščina).
 
Razlogi za pripravo:
 
-
potreba po definiranju razvojnih potencialov ter določitev izhodišč za njihov razvoj,
 
-
težnja k realizaciji razvojnih potreb in ciljev,
 
-
neustrezna prostorska ureditev, ki trenutno ne zagotavlja skladnega prostorskega razvoja mesta in širšega območja Trebnjega,
 
-
neurejenost in slaba izkoriščenost posameznih območij mesta, ki so trenutno degradirana in ki bi ob ustrezni revitalizaciji lahko postala nova programska središča mesta,
 
-
neurejenost parternih površin, dostopov in drugih prostih površin, rekreacijskih površin in pomanjkanje poenotene pripadajoče ulične opreme,
 
-
izrazita nadvlada motoriziranega prometa skozi samo središče mesta, ki uporabniku onemogoča uporabo mesta oziroma mestnega parterja,
 
-
neustrezna in na nekaterih mestih dotrajana komunalna, energetska in prometna infrastruktura.
 
Pravna podlaga:
 
OPPN se pripravi v skladu z določili ZPNačrta in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), z upoštevanjem
 
-
Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 65/06),
 
-
Urbanistična zasnova Trebnje (Uradni list RS, št. 49/93),
 
-
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Trebnje (Uradni list RS, št. 40/94) in
 
-
vse zakonodaje in predpisov v zvezi s prostorom.
 

2. člen

(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
Obravnavano območje načrtovanih ureditev se nahaja v središču mesta in obsega parcele oziroma dele parcel št. 32, 46/5, 47, 49, 64, 76, 77, 78, 79, 80/1, 80/2, 81, 82, 83/1, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 89, 90/1, 90/3, 91/1, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 107, 108/5, 121/1, 131, 149/1, 150/24, 151/14, 151/15, 152, 174, 175/1, 175/4, 175/5, 175/7, 183/2, 184, 185, 186/1, 186/3, 186/4, 187, 189, 190, 191/2, 193, 194, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 199, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202, 203/1, 203/2, 204/1, 204/2, 206/1, 206/2, 206/3, 207, 208, 209/1, 209/2, 209/3, 210, 211, 212/1, 212/2, 213, 214, 215, 216, 217/2, 217/3, 217/5, 217/6, 218, 219/1, 219/2, 219/3, 221/2, 221/3, 221/4, 222/1, 222/2, 224, 225, 226/1, 226/2, 227, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232, 233, 234/1, 234/2, 235, 236/1, 236/2, 237, 348/1, 356, 357, 358, 359, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 369/6, 369/9, 369/21, vse k.o. Trebnje.
 
Obravnavano območje obsega površino nekaj več kot 13 ha in je na vzhodni strani omejeno s Temeniško potjo, na zahodni strani pa s Kidričevo cesto. Na južni strani je omejeno z železniško progo in južneje z ekološko pomembnim območjem reke Temenice s poplavno ravnico in fosilno strugo. Na severni strani mejo ureditvenega območja predstavljata deloma Gubčeva cesta, deloma pa Slakova ulica.
 
Poleg obravnavanega območja je obseg možno razširiti tudi na zemljišča, ki niso vključena v območje OPPN Trebnje. Kolikor se pokaže kot potrebno, se v območje obravnave vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, za katero bo potrebno izvesti priključke izven območja ureditve.
 

3. člen

(načrtovana ureditev)

 
Načrtovana celovita prostorska ureditev mesta, je razvojno naravnana in bo zagotavljala modernizacijo območja ter pogoje za skladni bodoči prostorski razvoj mesta Trebnje:
 
-
predvidena je ureditev centra mesta Trebnje z umestitvijo novih objektov na nove lokacije in na lokacije določenih obstoječih objektov, ki so predvideni za rušenje,
 
-
obstoječi objekti in objekti nepremične kulturne dediščine se revitalizirajo, pri nekaterih se predvidi le ureditev fasad,
 
-
predvidena je celovita ureditev dostopov, prostih površin, rekreacijskih površin in pripadajoče ulične opreme,
 
-
predvideni sklopi objektov z raznoliko namembnostjo skupaj tvorijo zaokroženo celoto in ustvarjajo značaj mestnega jedra,
 
-
v središču se predvidijo vse glavne mestotvorne funkcije in storitve,
 
-
prometno preobremenjeno središče bo z ureditvijo in posodobitvijo pridobilo novo dolgoročno usmeritev za postopno in kontrolirano uresničevanje vizije razvoja,
 
-
načrtovana ureditev temelji na izločitvi grobega avtomobilskega prometa, dodatnih trgih in zelenih površinah in novih stanovanjskih, poslovnih in drugih objektih,
 
-
glavni promet je načrtovan na obodu ureditvenega območja, kjer so predvidene tudi glavne parkirne površine,
 
-
ustrezna ureditev komunalne, energetske in prometne infrastrukture, ki bo zagotavljala funkcioniranje mestnega središča z obstoječimi in v bodoče načrtovanimi objekti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window