Navigacija

Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 200-3626/2020, stran 10197 DATUM OBJAVE: 29.12.2020

VELJAVNOST: od 30.12.2020 / UPORABA: od 1.1.2021

RS 200-3626/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 200/20

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3626. Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-1)

 
Razglašam Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 2020.
 
Št. 003-02-10/2020-8
 
Ljubljana, dne 25. decembra 2020
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N  
O DAVKU NA MOTORNA VOZILA (ZDMV-1) 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja sistem in obveznost plačevanja davka od prometa motornih vozil.
 
(2)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 83/182/EGS z dne 28. marca 1983 o davčnih oprostitvah znotraj Skupnosti za določena prevozna sredstva, začasno uvožena iz ene države članice v drugo (UL L št. 105 z dne 23. 4. 1983, str. 59), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/13/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju obdavčitve zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 141 z dne 28. 5. 2013, str. 30), v delu, ki se nanaša na obdavčitev motornih vozil z davkom na motorna vozila.
 

2. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
 
1.
»pridobitev motornega vozila iz druge države članice« je pridobitev motornega vozila iz druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica), ki je kot pridobitev blaga znotraj Evropske unije opredeljena v zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost;
 
2.
»uvoznik« je carinski dolžnik, določen v skladu s carinsko zakonodajo oziroma prejemnik motornega vozila;
 
3.
»novo motorno vozilo« je motorno vozilo, ki v trenutku opravljenega prometa motornih vozil iz 6. člena tega zakona še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi. Šteje se, da motorno vozilo še ni bilo registrirano, če je bilo prvič registrirano z registrskimi tablicami za namene uvoza ali pridobitve v Republiko Slovenijo, vendar za največ 30 dni;
 
4.
»rabljeno motorno vozilo« je vsako drugo motorno vozilo, ki ni novo motorno vozilo in motorno vozilo, vneseno iz druge države članice ali uvoženo iz tretje države, ki v trenutku opravljenega prometa motornih vozil iz 6. člena tega zakona še ni bilo registrirano v drugi državi članici ali tretji državi, ker registracija po predpisih države, iz katere je vozilo vneseno ali uvoženo, ni potrebna, in se to vozilo prvič registrira v Republiki Sloveniji;
 
5.
»carinski organ« je organ v skladu s točko (1) 5. člena Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/632 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019, str. 54).
 

3. člen

(pripadnost davka)

 
Prihodki od davka na motorna vozila pripadajo proračunu Republike Slovenije.
 

II. PREDMET OBDAVČITVE IN DAVČNI ZAVEZANCI

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window