Navigacija

Zakon o ratifikaciji Protokola št. 16 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (MPKVCP16)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 1-2/2015, stran 24 DATUM OBJAVE: 5.1.2015

VELJAVNOST: od 1.8.2018 / UPORABA: od 1.8.2018

RS (mednarodne) 1-2/2015

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.8.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.6.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 1/15, 5/18

Časovnica

Na današnji dan, 23.6.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.8.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2. Zakon o ratifikaciji Protokola št. 16 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (MPKVCP16)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Protokola št. 16 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (MPKVCP16)

 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola št. 16 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (MPKVCP16), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 2014.
 
Št. 003-02-10/2014-19
 
Ljubljana, dne 29. decembra 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA ŠT. 16 H KONVENCIJI O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN (MPKVCP16)

 

1. člen

 
Ratificira se Protokol št. 16 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sklenjen v Strasbourgu 2. oktobra 2013.
 

2. člen

 
Besedilo protokola se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
 

P R O T O C O L
NO. 16 TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

 
Preamble
The member States of the Council of Europe and other High Contracting Parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as “the Convention”), signatories hereto,
Having regard to the provisions of the Convention and, in particular, Article 19 establishing the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as “the Court”);
Considering that the extension of the Court’s competence to give advisory opinions will further enhance the interaction between the Court and national authorities and thereby reinforce implementation of the Convention, in accordance with the principle of subsidiarity;
Having regard to Opinion No. 285 (2013) adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 28 June 2013,
Have agreed as follows:
Article 1
1 Highest courts and tribunals of a High Contracting Party, as specified in accordance with Article 10, may request the Court to give advisory opinions on questions of principle relating to the interpretation or application of the rights and freedoms defined in the Convention or the protocols thereto.
2 The requesting court or tribunal may seek an advisory opinion only in the context of a case pending before it.
3 The requesting court or tribunal shall give reasons for its request and shall provide the relevant legal and factual background of the pending case.
Article 2
1 A panel of five judges of the Grand Chamber shall
decide whether to accept the request for an advisory opinion,
having regard to Article 1. The panel shall give reasons for any
refusal to accept the request.
2 If the panel accepts the request, the Grand Chamber
shall deliver the advisory opinion.
3 The panel and the Grand Chamber, as referred to in
the preceding paragraphs, shall include ex officio the judge
elected in respect of the High Contracting Party to which the
requesting court or tribunal pertains. If there is none or if that
judge is unable to sit, a person chosen by the President of the
Court from a list submitted in advance by that Party shall sit in
the capacity of judge.
Article 3
The Council of Europe Commissioner for Human Rights
and the High Contracting Party to which the requesting court
or tribunal pertains shall have the right to submit written comments
and take part in any hearing. The President of the Court
may, in the interest of the proper administration of justice, invite
any other High Contracting Party or person also to submit written
comments or take part in any hearing.
Article 4
1 Reasons shall be given for advisory opinions.
2 If the advisory opinion does not represent, in whole or
in part, the unanimous opinion of the judges, any judge shall
be entitled to deliver a separate opinion.
3 Advisory opinions shall be communicated to the requesting
court or tribunal and to the High Contracting Party to
which that court or tribunal pertains.
4 Advisory opinions shall be published.
Article 5
Advisory opinions shall not be binding.
Article 6
As between the High Contracting Parties the provisions of
Articles 1 to 5 of this Protocol shall be regarded as additional
articles to the Convention, and all the provisions of the Convention
shall apply accordingly.
Article 7
1 This Protocol shall be open for signature by the High
Contracting Parties to the Convention, which may express their
consent to be bound by:
a signature without reservation as to ratification, acceptance
or approval; or
b signature subject to ratification, acceptance or approval,
followed by ratification, acceptance or approval.
2 The instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Secretary General of the Council
of Europe.
Article 8
1 This Protocol shall enter into force on the first day of the
month following the expiration of a period of three months after
the date on which ten High Contracting Parties to the Convention
have expressed their consent to be bound by the Protocol
in accordance with the provisions of Article 7.
2 In respect of any High Contracting Party to the Convention
which subsequently expresses its consent to be bound
by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the
month following the expiration of a period of three months after
the date of the expression of its consent to be bound by the
Protocol in accordance with the provisions of Article 7.
Article 9
No reservation may be made under Article 57 of the Convention
in respect of the provisions of this Protocol.
Article 10
Each High Contracting Party to the Convention shall,
at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance or approval, by means of a declaration
addressed to the Secretary General of the Council of Europe,
indicate the courts or tribunals that it designates for the purposes
of Article 1, paragraph 1, of this Protocol. This declaration
may be modified at any later date and in the same manner.
Article 11
The Secretary General of the Council of Europe shall notify
the member States of the Council of Europe and the other
High Contracting Parties to the Convention of:
a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification, acceptance
or approval;
c any date of entry into force of this Protocol in accordance
with Article 8;
d any declaration made in accordance with Article 10; and
e any other act, notification or communication relating to
this Protocol.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised
thereto, have signed this Protocol.
Done at Strasbourg, this 2nd day of October 2013, in
English and French, both texts being equally authentic, in a
single copy which shall be deposited in the archives of the
Council of Europe. The Secretary General of the Council of
Europe shall transmit certified copies to each member State of
the Council of Europe and to the other High Contracting Parties
to the Convention.
 

P R O T O K O L
ŠT. 16 H KONVENCIJI O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN

 

Uvod

 
Države članice Sveta Evrope in druge visoke pogod­benice Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisane v Rimu 4. novembra 1950 (v nadaljnjem besedilu: konvencija), podpisnice tega protokola, so se
 
ob upoštevanju določb konvencije in zlasti 19. člena o ustanovitvi Evropskega sodišča za človekove pravice (v na­daljnjem besedilu: Sodišče),
 
ob upoštevanju, da bo razširitev pristojnosti Sodišča za dajanje svetovalnih mnenj poglobila odnose med Sodiščem in državnimi oblastmi ter tako okrepila izvajanje konvencije v skladu z načelom subsidiarnosti,
 
ob upoštevanju mnenja št. 285 (2013), ki ga je 28. junija 2013 sprejela Parlamentarna skupščina Sveta Evrope,
 
dogovorile:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window