Navigacija

Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 64-967/2020, stran 2382 DATUM OBJAVE: 7.5.2020

RS 64-967/2020

 
 

967. Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

 
 
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) in 9. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

O D L O K
o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 

2. člen

(začasna zadržanost od dela)

 
(1)
Izbrani osebni zdravnik pri zavarovancu ugotavlja začasno zadržanost od dela ne glede na razlog te zadržanosti in čeprav je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer dokler začasna zadržanost od dela nepretrgoma ne doseže enega leta. Če izbrani osebni zdravnik meni, da bo začasna zadržanost od dela trajala dlje časa, lahko odloči o delazmožnosti najdlje za dva meseca vnaprej. Če začasna zadržanost traja nepretrgoma eno leto, predlog za njeno podaljšanje posreduje imenovanemu zdravniku vsaj tri dni pred iztekom začasne zadržanosti od dela.
 
(2)
V primeru iz prejšnjega odstavka je prvi dan začasne zadržanosti od dela dan, ki ga je izbrani osebni zdravnik, imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija določila kot prvi dan začasne zadržanosti od dela, ne glede na to, da je bil določen pred uveljavitvijo tega odloka.
 
(3)
V primeru iz prvega odstavka tega člena izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v skladu s splošnimi akti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), o izdaji potrdila ustno ali pisno najpozneje naslednji delovni dan obvesti zavarovanca in datum obvestila zavarovanca zabeleži v zdravstveni dokumentaciji zavarovanca.
 
(4)
Imenovani zdravnik:
 
-
odloča o zahtevi zavarovanca ali delodajalca za presojo mnenja izbranega osebnega zdravnika o začasni nezmožnosti za delo iz prvega odstavka tega člena, ki jo zavarovanec in delodajalec lahko vložita v 30 dneh od dne, ko sta bila z mnenjem seznanjena;
 
-
odloča o zahtevi zavarovanca za presojo mnenja izbranega osebnega zdravnika o začasni zadržanosti od dela iz prvega odstavka tega člena, katere razlog ni začasna nezmožnost za delo, ki jo zavarovanec lahko vloži v 30 dneh od dne, ko je bil z mnenjem seznanjen.
 

3. člen

(odločanje imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije)

 
Imenovani zdravnik in zdravstvena komisija od 13. marca 2020 do prenehanja začasnega ukrepa iz prejšnjega člena odločata o zadevah iz svoje pristojnosti le na podlagi razpoložljive dokumentacije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window