Navigacija

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2374/2011, stran 6974 DATUM OBJAVE: 27.6.2011

VELJAVNOST: od 12.7.2011 / UPORABA: od 12.7.2011

RS 51-2374/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.7.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.10.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 51/11

Časovnica

Na današnji dan, 21.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.7.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2374. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 52) in Direktivo Sveta z dne 12. junija 1986 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju določenih nevarnih snovi, vključenih v seznam I Priloge k Direktivi 76/464/EGS (UL L št. 181 z dne 4. 7. 1986, str. 16), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 24. 12. 2008, str. 84), določa za naprave za pranje in kemično čiščenje tekstilij v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode:
 
-
mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
 
-
posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.
 
(2)
Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
 
(3)
Za vprašanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje.
 

2. člen

(uporaba)

 
(1)
Določbe te uredbe se uporabljajo pri odvajanju odpadne vode iz naslednjih naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij:
 
-
naprav za pranje tekstilij,
 
-
naprav za kemično čiščenje, v katerih se čistijo oblačila, dekorativni tekstil, preproge in podobne dobrine ali se razmastijo krzna, vlakna, perje in volna z uporabo halogeniranih organskih topil, če se iz naprav odvaja industrijska odpadna voda v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode (v nadaljnjem besedilu: naprave za kemično čiščenje), in
 
-
naprav za regeneracijo adsorbentov, onesnaženih s halogeniranimi organskimi topili iz dejavnosti iz prejšnje alineje, če se iz naprav odvaja industrijska odpadna voda v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode (v nadaljnjem besedilu: naprave za regeneracijo adsorbentov).
 
(2)
Določbe te uredbe se ne uporabljajo za naprave za pranje tekstilij, če je skupna zmogljivost pranja manjša od 100 kg perila ali manjša od 20 kg opranega perila v eni uri pri kontinuiranih postopkih pranja.
 
(3)
Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno vodo iz hladilnih sistemov in parnih generatorjev znotraj naprav iz prvega odstavka tega člena.
 
(4)
Določbe te uredbe se ne uporabljajo za komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju naprave iz prvega odstavka tega člena.
 

3. člen

(mejne vrednosti)

 
(1)
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode za neposredno in posredno odvajanje v vode in za odvajanje v javno kanalizacijo iz naprav za pranje tekstilij so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
 
(2)
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in mejne vrednosti emisijskega faktorja za neposredno in posredno odvajanje v vode ter za odvajanje v javno kanalizacijo iz naprav za kemično čiščenje in naprav za regeneracijo adsorbentov so določene v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
 
(3)
Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz naprav iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo mejne vrednosti, ki so v Prilogi 1 in Prilogi 2 te uredbe določene za neposredno in posredno odvajanje v vode.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window