Paket PO MERI

 • Paket Tax-Fin-Lex
 • Paket Lex
 • Strokovne revije
 • Okoljevarstvene vsebine
 • TFL Obveščanja (različne novosti na vaš e-mail vsak dan)

Paket Po meri si lahko sestavite iz sledečih vsebin in storitev:

Zakonodajne vsebine RS in EU

 • Prečiščena besedila predpisov s prikazi na časovnicah
 • Register veljavne in razveljavljene zakonodaje
 • Uradni list RS, Poročevalec DZ, Mednarodne pogodbe

Sodna praksa

 • Sodne odločbe vseh slovenskih sodišč
 • Pravna mnenja in stališča
 • Odločitve Državne revizijske komisije

Finančne vsebine

 • Slovenski (SRS) in mednarodni (MSRP) računovodksi standardi
 • Pojasnila, pravilniki in vzorci s finančnega področja
 • Strokovni članki finančnega in računovodskega področja

Davčne vsebine

 • Strokovni članki davčnega področja
 • Pojasnila državnih institucij (DURS/FURS)
 • Register vsebin in predpisov ter sodna praksa

Strokovne publikacije (z arhivi)

 • Odvetnik
 • Sodnikov informator
 • Slovenska arbitražna praksa
 • Pravnik
 • Pamfil
 • Zbornik znanstvenih razprav (PF LJ)
 • Pravni letopis
 • CEPAR
 • Revus
 • Poslovodno računovodstvo
 • TFL Glasnik
 • Revija Denar
 • SIR*IUS
 • Javna uprava

TFL Mediji

 • E-dnevnik: Lex-Novice
 • E-tednik: revija TFL Glasnik
 • E-mesečnik: Zakonodajni Supervizor

Okoljevarstvene vsebine

 • EKO-LEX: Okoljevarstvena zakonodaja, strokovni članki, sodbe EU

TFL e-paketi - računovodsko-finančni

 • e-paket SRS z zgledi knjiženj
 • e-paket MSRP v EU z zgledi knjiženj
 • e-paket MSRP + SRS z zgledi knjiženj

TFL e-paketi - komentarji zakonov

 • e-paket Delovna razmerja z e-komentarjem ZDR-1
 • e-paket Varstvo okolja z e-komentarjem ZVO-1
 • e-paket Javno naročanje z e-komentarjem ZJN-3
 • e-paket INS z e-komentarjem ZFPPIPP
 • e-paket Stvarno pravo z e-komentarjem SPZ
 • e-paket Obligacije z e-komentarjem OZ
 • e-paket Izvršba z e-komentarjem ZIZ

TFL e-priročniki / vzorci

 • e-Gradbeni paket s priročnikom
 • e-paket Vzorci dokumentov in Baza znanja