3. september 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Slovenija je sama kos težavam

Premier Janez Janša se je skupaj z ministrom za finance Janezom Šušteršičem sestal s predsednikom Evropske banke za obnovo in razvoj Sumom Chakrabartijem. Slovenija je v minulih 20 letih dosegla veliko, zdaj pa je ključno, da se vrne na pot blaginje, je v pogovoru za STA na Bledu dejal predsednik Evropske banke za obnovo in razvoj Suma Chakrabarti. Prepričan je, da lahko Slovenija težave v tem trenutku reši sama. Možnosti za investicije v Sloveniji vidi na področju bančništva, infrastrukture in energetike.

"Slovenija je dosegla veliko - ne pozabimo tega. Preveč enostavno je pozabiti napredek, ki ga je Slovenija naredila v zadnjih 20 letih, ki je bil hiter in boljši od veliko drugih držav. Ključno je, da se vrne na pot blaginje," je dejal Chakrabarti.

Na Bledu se je včeraj začel sedmi strateški forum, na katerem letos govorijo o "Evropi v spremenjenem svetovnem redu". Posvetili so se predvsem iskanju poti za izhod iz krize, razpravljali pa so tudi o položaju v Siriji in ostalih državah Severne Afrike, v katerih je prišlo do arabskih vstaj ter predvsem vlogi, ki bi jo morala nositi Evropa.

Sindikalni predstavniki delovne skupine za pripravo socialnega sporazuma 2012-2016 "Znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja" opozarjajo na izjemno kratko javno razpravo glede novele zakona o visokem šolstvu. V Študentski organizaciji Slovenije pa to razumejo kot namerno izključevanje deležnikov iz postopka spreminjanja zakonodaje. Čas za oddajo pripomb na novelo zakona o visokem šolstvu je bil le še do sobote (1. septembra). To je pomenilo, da se doba javne razprave skrajšuje na dva dneva, so v sporočilu za javnost zapisali sindikalisti.

Preiskavam in pregonu zahtevnejših oblik gospodarske kriminalitete so se s specializiranimi organi v preteklih dveh letih prilagodili tako na policiji kot tudi na tožilstvu in sodiščih, kjer poudarjajo, da so prvi rezultati njihovega dela že vidni. Ker gre za preiskave zapletenih dejanj, pa za uspešno delo potrebujejo usposobljen kader. Letos so specializirani tožilci prejeli osem kazenskih ovadb s področja gospodarske kriminalitete, vložili pa so 13 obtožnic zoper 77 oseb. Kot so poudarili, je eden izmed temeljnih pogojev za uspešno preiskovanje in pregon gospodarske kriminalitete predvsem kakovostna in stabilna zakonodaja.

Velenjska tožilka, poznana predvsem po primeru koroške deklice, Aleksandra Štiblar je za STA potrdila, da bo kandidirala za mesto varuhinje človekovih pravic. Podrobnejšega programa še nima, kandidaturo pa namerava vložiti konec prihodnjega tedna. Štiblarjeva je povedala, da ideja o tem, da bi postala varuhinja, obstaja že nekaj časa, saj da so ljudje na spletnem družbenem omrežju Facebook tudi ustvarili skupino Aleksandro Štiblar za varuhinjo človekovih pravic.

Bela hiša ima veliko skrivnosti, vendar je v soboto razkrila eno bolj varovanih. Objavila je namreč recept ameriškega predsednika Baracka Obame za izdelavo domačega medenega piva, ki naj bi bila prva alkoholna pijača, ki so jo kdaj varili in destilirali na območju Bele hiše. Med najstarejšimi političnimi klišeji je namreč ravno ta, da volivci volijo tistega kandidata, s katerim bi raje šli na pivo. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.9.2012 Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (RS 24-1227/2007) Preneha veljati
1.9.2012 Pravilnik o prenehanju veljavnosti določenih pravilnikov na področju dejavnosti zdravstvene in babiške nege (RS 67-2628/2012) Začne veljati
1.9.2012 Pravilnik o priznanjih državnim tožilcem in javnim uslužbencem državnih tožilstev in Ministrstva za notranje zadeve (RS 67-2626/2012) Začne veljati
1.9.2012 Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja (RS 90-4418/2007) Sprememba
1.9.2012 Pravilnik o registru izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (RS 24-1226/2007) Preneha veljati
1.9.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiškem pismu (RS 16-624/2012) Sprememba
1.9.2012 Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiškem pismu (RS 67-2647/2012) Začne veljati
1.9.2012 Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (RS 24-1228/2007) Preneha veljati
1.9.2012 Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite (RS 33-1594/1995) Sprememba
1.9.2012 Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite (RS 67-2625/2012) Začne veljati
1.9.2012 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (RS 67-2643/2012) Začne veljati
31.8.2012 Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (RS 60-2582/2008) Sprememba
31.8.2012 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (RS 15-570/1994) Sprememba
31.8.2012 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija SADNI GOZD« (RS 67-2630/2012) Začne veljati
31.8.2012 Poročilo o gibanju plač za junij 2012 (RS 67-2631/2012) Začne veljati
31.8.2012 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2012 (RS 67-2629/2012) Začne veljati
31.8.2012 Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe, ki se nanaša na prevedbo oziroma uvrščanje glavne medicinske sestre (RS 67-2633/2012) Začne veljati
31.8.2012 Razlagi Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na delovni čas in uvrščanje medicinske sestre v socialno varstvenih zavodih (RS 67-2632/2012) Začne veljati
31.8.2012 Sklep o objavi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (RS 67-2644/2012) Začne veljati
31.8.2012 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 67-2624/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.9.2012 - 3.9.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti       2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost   1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti       1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 1 novost     2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 5 novosti     3 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 6 novosti 1 novost   2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 1 novost 1 novost   2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 2 novosti 1 novost      
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost 1 novost   2 novosti  
11. OBČINE 9 novosti