Dnevne zakonodajne novosti / 30. marec 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 99/2023 z dne 22.9.2023
TEMA DNEVA
Skrb za položaj računskega sodišča
Tema dneva

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je predsedniku DZ Milanu Brglezu predal letno poročilo sodišča za lani. Poleg predstavitve dosežkov lanskega leta je Vesel predstavil načrte za prihodnost, saj v Sloveniji obstaja še kar nekaj javnofinančnih težav, ki jih namerava sodišče nasloviti, med drugim vprašanje črpanja evropskih sredstev. Čeprav je zadovoljen s sodelovanjem z DZ, pa je Vesel izrazil obžalovanje, da v tem mandatu DZ niso uspeli urediti vprašanja sprememb zakona o javnih financah, ki je temeljni akt pri revidiranju. "Treba bo paziti tudi na neodvisno delovanje računskega sodišča in drugih institucij," je opozoril. Vlada namreč lahko v krepki meri poseže v finančni položaj računskega sodišča.

Za nerazglašene oporoke že 313 tisoč evrov
Državno odvetništvo je do zdaj zaradi nerazglašenih oporok prejelo 32 zahtevkov za odškodnino v predhodnem postopku, država pa izplačala za nekaj manj kot 313.000 evrov odškodnin, je razvidno iz odgovora vlade na poslansko vprašanje Vinka Gorenaka (SDS). V preostalih štirih sodnih postopkih, ki so še odprti, tožniki zahtevajo za nekaj manj kot 386.000 evrov odškodnin. Oktobra 2016 je namreč prišlo na dan, da je vrhovno sodišče med skrbnim pregledom na vseh 44 okrajnih sodiščih ugotovilo, da je bilo v obdobju od leta 1991 pred vsemi okrajnimi sodišči skupno nerazglašenih 945 oporok.

230 milijonov za ceste v letih 2018 in 2019
Vlada je sprejela načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018-2023. Gre za prvi šestletni načrt vlaganj. Na področju državnih cest je vključenih 831 obstoječih projektov, od tega 136 novih, ki so del sprejetega proračuna za leti 2018 in 2019. Letos je za te projekte predvidenih 230 milijonov evrov. Na področju državnih cest, ki ga pokriva direkcija za infrastrukturo, je v sprejetem načrtu 831 obstoječih projektov, od tega 136 novih, ki so vključeni v sprejeti proračun za leti 2018 in 2019. Letos je za te projekte predvidenih 230 milijonov evrov, prihodnje leto pa 213 milijonov.

Višja invalidnina in dodatek za tujo nego
Vlada je določila novo višino nadomestila in dodatka za tujo nego in pomoč. Po novem bo nadomestilo za invalidnost znašalo 382,32 evra, dodatek za tujo nego in pomoč za invalide, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb 212,40, za tiste, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, pa 106,2 evra. Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb sicer določa, da nadomestilo za invalidnost znaša 36 odstotkov povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega v Sloveniji v minulem let. Višina povprečne plače v Sloveniji je leta 2017 znašala 1062 evrov.

Nussdorferjeva deli skrb Celjanov
Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Celju pripravila tretje srečanje glede okoljske sanacije Celjske kotline. Na srečanju se je zavzela za takojšnjo celovito sanacijo Celjske kotline in ocenila, da zadeve s strani okoljskega ministrstva potekajo absolutno prepočasi. Vsi revizijski postopki so zaključeni in je podana možnost podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem. Delovna skupina za sanacijo Celjske kotline pa se je nazadnje sestala 14. junija 2016, kar je za varuhinjo nesprejemljivo. Okoljsko ministrstvo sanacijo Celjske kotline, ki je bila napovedana že za leto 2016, zdaj napoveduje za prihodnje leto.

Še pol leta enako oblikovanje cen goriv izven avtocest
Vlada je izdala uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero je za pol leta podaljšala obstoječi sistem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina in dizla izven avtocest. Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja in cene vseh derivatov na avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Sprejeta uredba začne veljati s 1. aprilom in velja do 30. septembra. Določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.(TFL)