4. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Reforme trkajo k sodnikom

Minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič je po včerajšnjem sestanku s predsednico Slovenskega sodniškega društva Janjo Roblek napovedal reforme v smeri učinkovitejšega in hitrejšega delovanja sodstva. Roblekova je napovedala, da bodo predloge natančno preučili in se do njih opredelili, upa pa, da bodo za to imeli dovolj časa.

Pličanič je tako napovedal spremembe v treh vsebinskih sklopih delovanja sodstva. Prvi je razbremenitev sodstva tistih pristojnosti, za katere ni nujno, da jih opravljajo sodniki. Gre denimo za nepravdne zapuščinske postopke, ki naj bi jih v prihodnje opravljali notarji, in za mediacije.

DZ je včeraj le z glasovi koalicijskih poslancev sprejel zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank. V SD so mu nasprotovali, poslanci PS pa pri obravnavi niso sodelovali. Na podlagi zakona se bo ustanovila posebna družba, na katero se bo preneslo slabe bančne terjatve. Zanje bo država izdala do štiri milijarde evrov jamstev.

Španski gospodarski minister Luis de Guindos je včeraj pojasnil, da bodo imeli v t. i. slabi banki, na katero bodo prenesene slabe terjatve bank, večinoma povezane s pokom nepremičninskega balona, zasebniki 55-odstotni lastniški delež, država pa 45-odstotni delež. Slabo banko, ki naj bi začela obratovati decembra, bo vodila neodvisna upravljavska družba, je v španskem parlamentu izpostavil du Guindos. Dodal je, da bo banka sprejela le terjatve, ki bodo dosegle minimalno določeno vrednost.

Evropski bančni sistem se je v okviru usklajene dokapitalizacije bank v EU okrepil z več kot 200 milijardami svežega kapitala ugotavlja Evropska bančna agencija (Eba) v končnem poročilu. NLB je konec junija dosegla količnik najbolj kakovostnega kapitala, medtem ko ima NKBM še vedno kapitalski primanjkljaj. Kot ocenjuje Eba, so banke zdaj v boljši kondiciji za financiranje gospodarstva, a banke poziva k vzdrževanju kapitalske ustreznosti skladno z bančnimi standardi.

Vlada bo jutri obravnavala predlog novele zakona o DDV, s katero naj bi zvišali ta davek z 8,5- na 20-odstotno stopnjo za nekatere izdelke in storitve. Na dnevnem redu seje sicer ni predloga proračunov za prihodnji dve leti, a naj bi pa vlada te dokumente po napovedih finančnega ministra ta teden že poslala v obravnavo v DZ. Predlog novele po neuradnih informacijah predvideva dvig DDV za nekatere izdelke in storitve (časopisi, revije, uporaba športnih objektov, storitve javne higiene) z 8,5 na 20 odstotkov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 4.10.2012 - 4.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti 4 novosti     2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti       1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   17 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   11 novosti        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   4 novosti       1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2012
Akt o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij
Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo
Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 13/2012 - pogodba o ustanovitvi stavbne pravice – ničnost pogodbe - etažna lastnina - varstvo pravic etažnih lastnikov – lastninska pravi...
Sodba in sklep II Ips 1216/2008 - premoženjska razmerja med zakoncema – upravljanje s stvarjo v skupni lastnini – vlaganje v nepremičnino iz posebnih
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. novembra 2006. Pirkko Marjatta Turpeinen. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Korkein hallinto-oikeus - Finska. Prosto gibanje oseb - Davek na dohodek - Pokojnina - Višja obdavčitev upokojenih oseb, ki prebivajo v drugi državi članici. Zadeva C-520/04.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 259/2012 - javni uslužbenec - vojak - odškodnina za neizkoriščene proste dni - zastaranje - zapadlost - zakonske zamudne obresti - stroški postopka
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od januarja do junija 2012, EPA 659-VI
Predlog zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), prva obravnava, EPA 667-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Pojasnila določb Zakona za uravnoteženje javnih financ v delu, ki ureja davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč