Dnevne zakonodajne novosti / 15. april 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 16 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 45/2019 z dne 12.7.2019
TEMA DNEVA
Polnoletni dijaki in obveščanje staršev
Tema dneva

Na državnem portalu E-demokracija sta objavljeni besedili predlogov novel zakonov o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter zakona o gimnazijah. Predlagane rešitve natančneje opredeljujejo opravičevanje odsotnosti polnoletnih dijakov od pouka in posredovanje podatkov njihovim staršem. Zadnji noveli zakonov sta določali, da polnoletni dijak svojo odsotnost od pouka opravičuje sam, za mladoletnega dijaka pa to storijo starši. V predlaganih novelah pa se v zvezi z odsotnostjo od pouka izenačuje obravnavo vseh dijakov.

Začetek uporabe družinskega zakonika
Z današnjim dnem se začne uporabljati večina novosti novega družinskega zakonika. Glavna je prenos pristojnosti za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka s centrov za socialno delo na sodišča. Zakonik prinaša tudi prenovljene določbe o starševski skrbi, svetovanju parom v težavah in skupnem starševstvu v primeru razveze. V delu, ki ureja področje sklenitve zakonske zveze, daje zakonik bodočima zakoncema na voljo več možnih načinov sklenitve zakonske zveze kot veljavna ureditev. Zakonsko zvezo bo denimo mogoče skleniti samo pred matičarjem in brez prič. Po novem so urejene tudi t. i. jubilejne poroke, torej ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze.

Ustavno sodišče razveljavilo sodbo
Ustavno sodišče je razveljavilo sodbo vrhovnega sodišča v sporu med Lekarno Bitenc in Mestno občino Ljubljana (Mol). Vrhovno sodišče bo moralo v sporu, ki ga je sprva končalo v prid Mola in zaradi česar je morala lani lekarna začasno celo zapreti vrata, odločati še enkrat, so poročale spletne Finance. V izreku sodbe je ustavno sodišče poudarilo, da ni odločalo o upravičenosti Lekarne Bitenc do koncesije, ampak samo o tem, ali je "vrhovno sodišče sprejelo stališča, ki so v neskladju s človekovo pravico ali temeljno svoboščino". Ustavno sodišče torej po navedbah Financ meni, da bi moralo vrhovno sodišče upoštevati tudi odločitev upravnega sodišča.

Le dva dni za redno sejo DZ
Aprilska seja DZ bo le dvodnevna. Danes se začenja s poslanskimi vprašanji vladni ekipi, jutri pa bo največ časa namenjenega prvemu branju predloga SDS za spremembe zakona o dohodnini ter predloga za odpravo administrativnih ovir gasilcem. S spremembami zakona o dohodnini SDS med drugim predlaga znižanje stopenj v dohodninskih razredih in zvišanje splošne olajšave. Pričakovati je, da bodo poslanci temu predlogu prižgali rdečo luč, saj bo šele zatem DZ lahko začel z odločanjem o vladnem predlogu novele zakona o dohodnini ter spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za razbremenitev regresa. O obeh bodo poslanci odločali na izredni seji, ki naj bi bila predvidoma 25. aprila.

DZ o družinskih zdravnikih
Odbor DZ za zdravstvo je na petkovi nujni seji, ki jo je že v začetku februarja zahtevala poslanska skupina NSi, skoraj šest ur in pol razpravljal o stanju v družinski medicini. Vsi razpravljavci so pritrdili oceni o preobremenjenosti zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja, manj enotni pa so bili v predlogih, kako rešiti problem. Minister za zdravje Aleš Šabeder je znova kot ključno težavo družinske medicine navedel pomanjkanje zdravnikov, ki bo z znižanjem glavarinskih količnikov še izrazitejše. Spomnil je na svojo zavezo k sprejetju aneksa k splošnemu dogovoru za leto 2019, ki bo določil, da lahko zdravniki zavračajo nove bolnike, ko dosežejo 1895 glavarinskih količnikov.

Sredstva za kibernetsko varnost
Javni sklad RS za podjetništvo je v petkovem uradnem listu objavil javni poziv za vavčer za kibernetsko varnost, s pridobitvijo katerega si podjetja sofinancirajo stroške varnostnega pregleda in vdornega testa. Za vavčerje se lahko potegujejo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje kibernetske varnosti, ki bo zanj izvedel sistemski varnostni pregled in oz. ali vdorni test.

Odškodnina za očeta brez stikov z otroki
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je odločilo, da je Slovenija v primeru očeta treh otrok, ki si je prizadeval za stike z njimi, kršila 8. člen konvencije, ki zagotavlja pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Sloveniji je naložilo, da očetu plača 23.700 evrov. ESČP je ugotovilo kršitve v ravnanju CSD Kranj, kar je že prej v Sloveniji ugotovila tudi socialna inšpekcija. Med drugim je CSD po le štirih neuspelih stikih podal predlog za ukinitev stikov, s čimer se je slovensko sodišče strinjalo. ESČP je ugotovilo tudi, da je slovensko sodišče neupravičeno zavrnilo predlog za izvedbo družinske terapije.(TFL)