7. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Še teden dni za Najuglednejše

Že sedmo leto zapored se uporabniki portala Tax-Fin-Lex odločate glede izbire Najuglednejšega davčnega, finančnega in pravnega strokovnjaka za leto 2012. Glasovanje poteka do prihodnjega četrtka, 15.11.2012. Slab teden kasneje pa načrtujemo tradicionalna prireditev, na kateri bomo slovesno objavili, kako ste se uporabniki portala odločili.
Vabljeni h glasovanju!

Evropsko sodišče za človekove pravice je včeraj v primeru varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke v BiH s šestimi glasovi proti enemu razsodilo, da mora Slovenija sprejeti ukrepe za poplačilo njihovih deviznih vlog.
Slovenija se bo pritožila zoper razsodbo Evropskega sodišča za človekove pravice glede nekdanje Ljubljanske banke je napovedal zunanji minister Karl Erjavec. Kot je poudaril, gre za vprašanje nasledstva, čemur v včeraj objavljeni razsodbi pritrjuje tudi sodišče. Po ministrovem mnenju je zato to treba reševati v okviru nasledstva. O pritožbi bo odločal veliki senat sodišča v Strasbourgu. "Tam bo 21 sodnikov in prepričan sem, da bodo bolj natančno preučili argumentacijo, ki jo daje Slovenija," je dejal minister.

Ustavno sodišče RS je zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti odlokov o upravljanju s kapitalsko naložbo države v NLB in NKBM, ki sta začela veljati konec junija. Ugotovilo je, da akta nista predpisa, za presojo katerih bi bilo pristojno ustavno sodišče. Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti odlokov je septembra letos vložila skupina poslancev SD in PS, ki je menila, da odloka povzročata nejasnosti s svojo vsebino ter da vladi omogočata samostojno odločanje o prodaji kapitalske naložbe države v obeh bankah, brez vednosti DZ.

Državni zbor je s 50 glasovi podprl koalicijsko zahtevo po presoji ustavnosti referendumske zahteve o zakonu o Slovenskem državnem holdingu. Ustavno sodišče bo tako presodilo, ali bi imela neuveljavitev zakona oziroma njegova zavrnitev na referendumu protiustavne posledice. V razpravi je bilo slišati tudi pozive k dogovoru med opozicijo in koalicijo.

Dosedanja novinarka televizijske hiše Pop TV Katja Šeruga, ki ji je direktor Večera Jure Struc ponudil položaj odgovorne urednice časnika, v ponedeljek pa se je na sedežu časnika predstavila še novinarskemu kolektivu, je prejela večinsko podporo novinarjev omenjenega mariborskega časnika. Nova urednica bo svoje mesto zasedla 10. novembra. Med 96 upravičenci Večerovega novinarskega kolektiva jih je svoje mnenje izrazilo 85. Med tistimi, ki so glasovali, je Šerugo podprlo 54 upravičencev ali 63,5 odstotka, proti pa jih je glasovalo 29 ali 34,1 odstotka.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
7.11.2012 Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa (RS 22-907/2010) Sprememba
7.11.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa (RS 83-3294/2012) Začne veljati
7.11.2012 Sklep o potrditvi Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje 2012–2014 (RS (mednarodne) 12-74/2012) Začne veljati
7.11.2012 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ter Generalno upravo za tisk in objave Ljudske republike Kitajske (RS (mednarodne) 12-73/2012) Začne veljati
7.11.2012 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vojnih grobišč (BHRUVG) (RS (mednarodne) 12-69/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.11.2012 - 7.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 6 novosti 2 novosti   4 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost       2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost       3 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   7 novosti 1 novost 1 novost 2 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 1 novost 1 novost 2 novosti 5 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 6 novosti     11 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost     1 novost 6 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost     1 novost 2 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         6 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI 7 novosti       2 novosti  
11. OBČINE 14 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vojnih grobišč (BHRUVG)
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)
Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2012
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 9472/2009-82 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - hišna preiskava - utemeljeni razlogi za sum - okoliščine, iz katerih izhaj...
Sodba I Ips 4318/2009-34 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – razlogi o odločilnih dejstvih – kršitev kazenskega zakona – zaposlovanje na črno – zakonski z...
Sodba I Ips 48812/2010-73 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – pravice obrambe – zavrnitev dokaznega predloga - postopek za preklic pogojne obsodbe - pogojn...
Sodba XI Ips 25671/2012-230 - pripor - odreditev pripora - utemeljen sum -ponovitvena nevarnost - okoliščine, ki kažejo na ponovitveno nevarnost – načelo sorazmernosti – ...
Sodba VIII Ips 294/2011 - nadomestilo za čas čakanja na drugo delo - ustavitev izplačila – preplačilo – vrnitev preplačila - neupravičena obogatitev - neupravičena pri...
Sodba VIII Ips 13/2012 - veljavnost kolektivnih pogodb - veljavnost kolektivne pogodbe – osebna veljavnost – veljavnost za delodajalca – sklicevanje na kolektivno pog...
Sodba VIII Ips 4/2012 - družinska pokojnina – pogoji za pridobitev pravice – šolanje – pravnomočna odločba - pravnomočnost upravne odločbe - meje pravnomočnosti upravne ...
Sodba I Ips 67212/2010-56 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – razlogi o odločilnih dejstvih – nedovoljen dokaz - pravice obrambe – zavrnitev dokaznega pred...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1013/2012, enako tudi I U 891/2012 - brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – verjetni izgled za uspeh – oškodovanec kot tožilec – prevzem kazen...
sklep II U 291/2012 - upravni spor - akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu - zdravniško spričevalo- zavrženje tožbe
sodba II U 269/2012 - brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - verjetni izgled za uspeh
sodba I U 422/2012 - učinkovita raba energije – veliki zavezanci – programi za izboljšanje energetske učinkovitosti – finančna sredstva za izvajanje programov z...
sodba I U 1037/2012 - brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – verjetni izgled za uspeh – izvršilni stroški – odmera stroškov
sodba in sklep I U 783/2012 - nadomestilo preživnine – prenehanje pravice do nadomestila preživnine – predhodno vprašanje – prekinitev postopka – sklep o prekinitvi posto...
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cp 440/2012 - prehod dedne pravice – smrt dediča pred koncem zapuščinske obravnave – vstopna pravica dediča – odstop dednega deleža – dedna transmisija - ...
VSM sodba I Cp 402/2012 - premoženjska škoda – izgubljeni dobiček - predpostavke odškodninske odgovornosti – dokazno breme – dokazovanje z izvedencem – postavitev drug...
VSM sodba I Cp 372/2012 - predpostavke odškodninske odgovornosti – dokazno breme – dokazovanje z izvedencem – odgovornost zavarovalnice
VSM sodba I Cp 639/2012 - odškodninska odgovornost mladoletnika – predpostavke odškodninske odgovornosti – deliktna sposobnost – sposobnost razsojanja – dokazno breme
Odločitve Ustavnega sodišča Up-811/11 - Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 377/2010 z dne 31. 3. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi G...
Up-812/11 - Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 425/2010 z dne 31. 3. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 210/2010 z ...
Up-810/11 - Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 272/2009 z dne 31. 3. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 762/2008 z ...
U-I-224/12 - Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 24. čl.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Zahteva, da Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu o Slovenskem državnem holdingu, EPA 516-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko o obravnavi Poročila D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o. o izvajanju nalog na podlagi 62. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe po stanju 30.6.2012, EPA 613-VI
Obvestila o spremembi sestave delovnih teles št. 73-75 (MANDATNO-VOLILNA KOMISIJA, ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, PREHRANO IN OKOLJE, ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR)
Obdobno poročilo 2011/2012 Komisije za preprečevanje korupcije, EPA 747-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu sklepa o zahtevi Državnega zbora, da Ustavno sodišče Republike Slovenije presodi, ali bi z odložitvijo uveljavitve Zakona o slovenskem državnem holdingu (DZ, EPA 516-VI) ali zaradi njegove zavrnitve na referendumu lahko nastale protiustavne posledice, EPA 748-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Reforma trga dela
Pojasnila DURS Jubilejna nagrada za javni sektor - dodatek