Dnevne zakonodajne novosti / 20. marec 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 1 pravni akt
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 99/2023 z dne 22.9.2023
TEMA DNEVA
Lex Agrokor v Sloveniji ne velja
Tema dneva

Vrhovno sodišče je 14. marca potrdilo sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zavrnilo predlog za priznanje postopka izredne uprave nad hrvaškim koncernom Agrokor kot tujega postopka zaradi insolventnosti v Sloveniji, so sporočili iz vrhovnega sodišča. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je sodbe vesel. Okrožno sodišče je julija lani sprva priznalo postopek, nato pa po pritožbi Sberbank novembra odločilo, da postopek izredne uprave nad družbo Agrokor nima značilnosti tujega postopka zaradi insolventnosti in da ne gre za postopek, ki bi se vodil za račun vseh upnikov dolžnika. Poleg tega je zaključilo, da bi bilo priznanje postopka po t. i. lex Agrokor v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije.

Harij Furlan še šest let na čelu SDT
Državnotožilski svet je za vodjo Specializiranega državnega tožilstva (SDT) potrdil Harija Furlana, ki je bil edini kandidat. Furlan je SDT vodil od februarja 2012, po izteku mandata pa je vodenje začasno prevzela njegova namestnica Darja Šlibar. Imenovan je za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Furlan je ob tem zavrnil očitke, ki naj bi izhajali iz navedb končnega poročila preiskovalne komisije glede korupcije pri poslih z žilnimi opornicami. Poudaril je, da je vedno delal zakonito in si prizadeval za pravičnost. Po njegovih navedbah na SDT vodijo več zadev glede korupcije v zdravstvu, nobene od teh pa ni obravnaval sam.

Zaščita NLB presegla strankarske delitve
Komisija DZ za nadzor javnih financ je nadaljevala sejo, na kateri je razpravljala o finančnih posledicah sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog za NLB. O konkretnih rešitvah za zaščito NLB je govorila na zaprti seji in podprla predlog ustavnega zakona, na odprtem delu pa so se navzoči strinjali, da je treba ukrepati čim prej. Večina parlamentarnih strank si je enotna, da je zaščita NLB ena ključnih nalog, ki jih morajo opraviti do konca mandata. V DZ je za potrditev predloga, ki ga bodo še nekoliko spremenili in uskladili s pravniki, potrebna dvotretjinska večina poslanskih glasov.

Diskriminatorni položaj slovenskih brezdomcev
Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti sta na skupni seji obravnavala diskriminatorni položaj slovenskih brezdomcev. Na njej so izpostavili potrebo po oblikovanju strategije za obvladovanje brezdomstva in sprejetje dokumenta kot podlago za nadaljnje načrte. Po ocenah ministrstva je v državi trenutno brez strehe nad glavo 2766 oseb. Pomoč bi po mnenju predlagatelja morala zagotavljati država ali lokalna skupnost s tem, da omogočajo pomoč, prilagojeno specifičnim potrebam brezdomcem, ki bi imela za glavni cilj njihovo reintegracijo v družbo.

Pogajanja o globalnem paktu za okolje
Evropska komisija je zaprosila države članice EU, da ji podelijo mandat za pogajanja o globalnem paktu za okolje v imenu EU, so sporočili iz Bruslja. Pakt bi v enem mednarodno sprejetem besedilu združeval temeljna načela mednarodnega okoljskega prava, kot sta pravica do zdravega okolja in dolžnost skrbi za okolje. Okoljska politika EU je med najbolj naprednimi in celovitimi in podpira trajnostni razvoj po svetu, poudarjajo v komisiji. Iniciativo za globalni pakt je sicer septembra lani ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku podal francoski predsednik Emmanuel Macron.

Tožba zaradi nižjih plač od minimalne
Konfederacija slovenskih sindikatov (KSS) je na delovnem sodišču v Mariboru sprožila kolektivni spor proti enemu od podjetij zaradi določanja plač v podjetniški kolektivni pogodbi, ki so nižje od zakonsko določene minimalne. Uspeh bi po njihovih ocenah pomenil, da so vse kolektivne pogodbe nezakonite zaradi določanja nižjih plač od minimalne. Zakon o kolektivnih pogodbah namreč določa, da se lahko pravice delavcev s kolektivno pogodbo določajo le ugodneje od določenih z zakoni. Zaradi obstoječega sistema bolniško odsotni delavci prejemajo bruto plače, ki so od 300 do 400 evrov nižje od zakonsko določene minimalne, opozarjajo v konfederaciji.(TFL)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Odlok o Svetu za nacionalno varnost
Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev
Uredba o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov
Odločbe sodišč
VSL Sodba in sklep IV Cp 2860/2017 - razmerja med starši in otroki - zaupanje otroka v vzgojo in varstvo - otrokova korist - določitev stikov - pravica staršev do stikov z otrokom - iz...
VSL Sodba II Cp 236/2018 - pravica do objave popravka - zahteva za objavo popravka - zanikanje ali poprava navedb - popravek objavljenega obvestila - vsebina zahtevka glede o...
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog zakona o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede postopka sporočanja kršitev (MIPKOPSK), EPA 0116-VI
Poročilo Odbora za kmetijstvo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu - Dopolnjen predlog zakona (ZKme-1E), skrajšani postopek, EPA 2464-VII
Ostali dokumenti
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca (4. del)