14. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

EU še brez proračuna

Evropski parlament je včeraj zavrnil pogajanja o proračunu EU za leto 2013, ker se članice unije ne morejo dogovoriti o rebalansu proračuna za letos. To je sporočil le nekaj ur pred predvidenim nadaljevanjem pogajanj, ki bi morala prinesti dogovor do polnoči.
Ker je spravni dialog propadel, bo morala Evropska komisija pripraviti nov predlog. Parlament je pogajanja zavrnil, ker "ne vidi smisla" v pogajanjih o proračunu za leto 2013, če se članice unije ne morejo dogovoriti niti o rebalansu proračuna za letos, ki je potreben za izpolnitev njihovih obveznosti.

Do jutri je še čas, da oddate glas za kandidate za katere menite, da so v letu 2012 s svojim delom, angažiranostjo, strokovnostjo in ugledom vidno zaznamovali slovenski prostor na davčnem, finančnem ali pravnem področju. Že sedmo leto zapored namreč uporabniki portala Tax-Fin-Lex izbirate Najuglednejšega davčnega, finančnega in pravnega strokovnjaka za leto 2012. Kasneje pa bo tradicionalna prireditev, na kateri bomo slovesno objavili, kako ste se odločili.

V četrtek popoldne se bo sestal vrh koalicije, ena izmed glavnih tem vrha pa bo morebiten dvig DDV na nekatere storitve. Večina koalicijskih strank nasprotuje zvišanju DDV, zlasti dvigu DDV na tiskane medije, zato je usoda novele zakona o davku na dodano vrednost, ki jo bodo v DZ obravnavali v teh dneh, še negotova.

DZ je končal splošno razpravo o pokojninski reformi. V razpravi so poslanci koalicije in minister Andrej Vizjak opozarjali na nujnost reforme za stabilizacijo pokojninske blagajne. Nasprotno so opozicijski poslanci ocenjevali, da reforma ne bo vzdržala dolgo. Vladi so tudi očitali, da predlog še ni usklajen s socialnimi partnerji. O tem, ali je predlog pokojninske reforme primeren za nadaljnjo (drugo) obravnavo, bo DZ glasoval v četrtek.

Zmanjševanje gospodarske aktivnosti v regiji, nadaljevanje dolžniške krize, padec uvoza in izvoza v Sloveniji ter negativna tečajna gibanja v Srbiji so imela v prvih devetih mesecih močan negativen vpliv na poslovanje skupine Mercator. Ta je v tem obdobju ustvarila 22 milijonov evrov izgube.

Upokojeni uradniki EU na mesec dobijo 4.300 evrov pokojnine, je v Bruslju povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije. Dodal je, da se bo sicer ta vsota v prihodnjih letih znižala, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V nasprotju z zaposlenimi v javnih upravah številnih držav članic EU evropski uradniki v blagajno, iz katere kasneje prejemajo pokojnino, vsak mesec plačajo 11,6 odstotka osnovne plače, je po poročanju dpa še pojasnil predstavnik komisije.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.11.2012 - 14.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   5 novosti     2 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 7 novosti          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     6 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   4 novosti   2 novosti 3 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   21 novosti   1 novost 8 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         10 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           8 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti     3 novosti  
11. OBČINE 8 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra naprav certificiranih tipov, ki so uspešno oziroma neuspešno prestale redni pregled
Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Pravilnik o enotnih načelih ocenjevanja in registracije fitofarmacevtskih sredstev
Pravilnik o dodatnih standardnih opozorilih in obvestilih za fitofarmacevtska sredstva
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »SIMON NOVAKOVA USTANOVA«
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Moja narava – ustanova za pomoč ljudem v stiski«
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi »Ustanove – fundacije za pomoč otrokom Pikica«
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi »Fundacije Most, ustanove«
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep II Ips 150/2009 - odgovornost - vložitev kazenske ovadbe – objava člankov – odškodnina zaradi kršitev osebnostnih pravic – podlage odškodninske odgovornosti - protip...
Sodba VIII Ips 170/2011 - nesreča pri delu – odškodninska odgovornost delodajalca – krivdna odgovornost – deljena odgovornost - ravnanje oškodovanca – soprispevek oško...
Sodba VIII Ips 251/2011 - invalidnost - definicija poklica in invalidnosti - poklic zavarovanca
Sodba VIII Ips 2/2012 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – ukinitev delovnega mesta
Sodba VIII Ips 302/2011 - varstveni dodatek - pravica do varstvenega dodatka
Sodba in sklep VIII Ips 259/2011 - odškodninska odgovornost delodajalca – meje revizijskega preizkusa - obrazložitev revizijskih razlogov
Sodba III Ips 45/2011 - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - prekluzija glede procesnih kršitev
Sodba III Ips 151/2009 - prodajna pogodba – obličnost – ustno sklenjena pogodba – teorija o realizaciji – konvalidacija
Odločbe Upravnega sodišča sodba IV U 48/2012 - brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - izvensodna rešitev spora - odškodninska tožba
sodba II U 91/2012 - brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - verjetni izgled za uspeh – zahteva za varstvo zakonitosti
sodba IV U 54/2012 - brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – zagovornik v kazenskem postopku – načelo pravičnosti
sodba IV U 248/2011 - odlog plačila davka – ista upravna zadeva – zavrženje vloge
sodba IV U 14/2011 - pripravljalna dela v postopku razlastitve – obseg pripravljalnih del – pritožbeni ugovori – stroški postopka
sodba IV U 58/2012 - brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – zagovornik v kazenskem postopku
sodba IV U 220/2011 - davčna izvršba – opomin pred izvršbo – upravni akt
sodba IV U 51/2012 - imenovanje predsednika sodišča – pogoji za imenovanje – diskrecijska pravica
sodba IV U 37/2012 - brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – v posebnem zakonu urejena brezplačna pravna pomoč – obvezna obramba
sodba II U 403/2010 - gradbeno dovoljenje - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - pravica graditi - vpis plombe v zemljiški knjigi
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba IV Cp 1433/2012 - stiki – pogostost stikov – varstvo in vzgoja – primernost posameznega starša – preživnina za otroka – porazdelitev preživninskega bremena
VSL sodba I Cp 731/2012 - nezgodno zavarovanje – stopnja trajne invalidnosti – dokazno breme – dokazovanje z izvedencem – umik dokaznega predloga
VSL sodba II Cp 420/2012 - substanciranost dokaznega predloga – dokazni sklep – neizvedba dokaza – poroštvo
VSL sodba I Cp 674/2012 - priposestvovanje lastninske pravice – lastniška posest – pomanjkljiva trditvena podlaga – prekoračitev trditvene podlage – materialno procesno vods...
VSL sodba I Cp 847/2012 - izločitev iz zapuščine – dogovor o skupni gradnji – dokazna ocena – skupno premoženje – aktivna legitimacija – pravočasno navajanje dejstev
VSL sodba II Cp 4040/2011 - odgovornost delodajalca – odgovornost za delavca – zdravniška napaka – kršitev pojasnilne dolžnosti – vzročna zveza – prosta presoja dokazov – doka...
VSL sodba in sklep I Cp 2523/2011 - negatorna tožba – zaščita pred vznemirjanjem lastninske pravice – protipravnost – prekarij
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD), EPA 905-V
Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi (MPIELP), EPA 754-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Mednarodna dvojna obdavčitev