13. september 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

ECB vrhovni bančni nadzornik

Evropska komisija predlaga vzpostavitev enotnega nadzornega mehanizma za vse banke v območju evra, v katerem bo igrala osrednjo vlogo Evropska centralna banka (ECB), je včeraj na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta poudaril predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso. ECB naj bi po predlogih komisije med drugim dobila pristojnost za izdajo in odvzem bančnih licenc, odobritev ali zavrnitev velikih bančnih združitev in tudi za preiskavo bank.

Skupina 50 poslancev je včeraj v parlamentarno proceduro vložila predlog ustavnih sprememb s področja referendumske ureditve. Predsednik DZ Gregor Virant ocenjuje, da bi s kompromisom z NSi v državnem zboru lahko dosegli ustavno večino, ustavne spremembe pa bi lahko bile sprejete do konca leta.
Kot je v izjavi za javnost pojasnil Virant, so podpise pod predlog prispevali vsi poslanci DL, SD, SLS in DeSUS, poleg njih pa še poslanca narodnih manjšin, samostojni poslanec Ivan Vogrin in 20 poslancev SDS. Razlog, da predloga niso podpisali vsi poslanci SDS, je po Virantovih informacijah bolj tehnične narave, saj niso bili vsi navzoči na seji poslanske skupine.

Parlamentarni odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo je letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2011 ocenil kot pomanjkljivo, saj v njem ni podatkov za vsako sodišče posebej. Sicer so člani odbora v razpravi pozdravili trend povečevanja števila rešenih primerov, opozorili pa so na slab ugled sodišč.

Četrtkove nujne seje odbora DZ za notranje zadeve, na kateri bi člani na zahtevo SDS in NSi razpravljali o razlogih za uvedbo nadzora nad specializiranim državnim tožilstvom, vendarle ne bo. Zakonodajno-pravna služba je namreč v pisnem mnenju zapisala, da gre za strokovni nadzor, zato ne DZ ne njegovi odbori za obravnavo te vsebine niso pristojni.
Poslanci SDS in NSi so sklic nujne seje odbora zahtevali zaradi nadzora, ki ga je junija odredil generalni državni tožilec Zvonko Fišer nad delom specializiranega državnega sodišča. Ta po navedbah vrhovnega tožilstva sicer še ni končan.

Najvišji predstavniki Sveta notariatov Evropske unije so včeraj obiskali Slovenijo. Med drugim so obiskali ministra za pravosodje in javno upravo Senka Pličaniča, beseda pa je tekla predvsem o spremembi zakona o splošnem upravnem postopku, so sporočili z omenjenega ministrstva. Z novelo se odpravlja dosedanjo omejitev veljavnosti upravnih overitev lastnoročnih podpisov in kopij. Če s področnimi zakoni zaradi določenih specifik ne bo določeno drugače, pa bo overitev, ki jo bo opravila upravna enota, imela enako pravno veljavo kot notarska overitev.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.9.2012 - 13.9.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti     1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   3 novosti       2 novosti
5. JAVNE FINANCE   4 novosti     3 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   27 novosti 1 novost   1 novost 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   2 novosti       1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   5 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravila o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Cankova
Sklep o potrditvi Memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije v letu 2012
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko investicijsko banko o izvajanju 4. člena Zakona o prenosu pokojninskih pravic Republike Slovenije in člena 79-1 Pravil sistema pokojninskega zavarovanja Evropske investicijske banke
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep G 14/2011 - sodno varstvo zoper odredbo Agencije za zavarovalni nadzor – pravni interes za tožbo – življenjsko zavarovanje z naložbenih...
Sodba G 55/2011 - omejevanje konkurence - postopek ugotavljanja kršitev po ZPOmK-1 - priznanje položaja stranke – pravni interes za udeležbo v postopk...
Sodba VIII Ips 218/2011 - pogodba o zaposlitvi – ničnost pogodbe o zaposlitvi - akt o sistemizaciji – sprememba akta o sistemizaciji – ponudba nove...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 2217/2011 - DDV – dodatna odmera DDV – navidezni pravni posli – fiktivni računi – dobava goriva
sodba I U 137/2012 - delo na črno - odločba o prepovedi dela na črno - dejavnost preprodaje motornih vozil
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o. o izvajanju nalog na podlagi 62. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe po stanju 30.6.2012 , EPA 613-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H), prva obravnava, EPA 614-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Zmešnjava pri prometu stavbnih zemljišč