22. april 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Informacijska varnost javne uprave drvi v katastrofo

Informacijska varnost slovenske javne uprave zaradi pomanjkanja sredstev "drvi proti katastrofi", je na konferenci računalniške varnosti Hek.si opozoril Damjan Marinšek z direktorata za informatiko in e-storitve. Število informacijskih rešitev vsako leto narašča, sredstva za zagotavljanje varnosti pa se linearno zmanjšujejo. Omrežje javne uprave HKOM združuje več kot 1.800 lokalnih omrežij in ima več kot 20.000 uporabnikov, poleg tega pa so informacijski sistemi javne uprave sestavljeni iz množice rešitev, ki so jih pripravili različni zunanji izvajalci.

Državni zbor bo danes začel redno aprilsko sejo, ki prinaša 11 zakonskih predlogov. Med odmevnejšimi sta zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter novela zakona o trošarinah. V četrtek pa se bo DZ sestal tudi na izredni seji in na podlagi odločbe ustavnega sodišča sprejel nov odlok o razpisu referenduma o arhivski noveli.

Ministrstvo za delo odgovarja nezadovoljnim z zadnjo uredbo o kvotah za zaposlovanje invalidov, po kateri posredni proračunski uporabniki ne dobijo več nagrade za preseganje kvote. Kot navaja, je dvojno financiranje iz javnih sredstev prepovedano. Posredni proračunski uporabniki so zato imeli težave s pravilno porabo sredstev, opozarja ministrstvo.

Minister za pravosodje Senko Pličanič se je kritično odzval na ravnanja udeležencev v predsodnih in sodnih postopkih, ki so preko obveščanja medijev želeli vplivati na te postopke. "Odločne trditve na novinarskih konferencah še zdaleč ne pomenijo uspeha v postopku," na takšne poskuse odgovarja Pličanič.

Medtem ko evropski državljani vse pogosteje kupujemo potovalne storitve po internetu, pa številna spletišča o potovalnih storitvah ne upoštevajo evropske zakonodaje o varstvu potrošnikov. Najpogosteje manjka identiteta podjetja, pogosto pa tudi jasna navodila o pritožbah, možnosti doplačila ter navedba celotne cene storitve. Od 552 spletišč o potovalnih storitvah, ki so jih lani pregledali nacionalni uradi za varstvo potrošnikov, jih evropske zakonodaje o varstvu potrošnikov ni upoštevalo kar 382.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
19.4.2014 Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje (RS 28-1177/2014) Začne veljati
19.4.2014 Kolektivna pogodba za poklicne novinarje (RS 31-1281/1991-I) Sprememba
19.4.2014 Pravilnik o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje (RS 54-2511/2011) Sprememba
19.4.2014 Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (RS 20-812/2012) Sprememba
19.4.2014 Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (RS 20-706/2014) Preneha veljati
19.4.2014 Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (RS 28-1170/2014) Začne veljati
19.4.2014 Pravilnik o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil (RS 85-3800/2009) Sprememba
19.4.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje (RS 28-1174/2014) Začne veljati
19.4.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil (RS 28-1171/2014) Začne veljati
19.4.2014 Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca (RS 28-1172/2014) Začne veljati
19.4.2014 Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (RS 28-1173/2014) Začne veljati
19.4.2014 Pravilnik o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca (RS 7-242/2007) Sprememba
19.4.2014 Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Latvije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani (RS 27-1115/2014) Začne veljati
19.4.2014 Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ruske federacije v Republiki Sloveniji s sedežem na Jesenicah (RS 27-1114/2014) Začne veljati
19.4.2014 Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 28-1169/2014) Začne veljati
18.4.2014 Odločba o odpravi Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (RS 28-1176/2014) Začne veljati
18.4.2014 Sklep o imenovanju članice izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (RS 27-1113/2014) Začne veljati
18.4.2014 Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani (RS 27-1117/2014) Začne veljati
18.4.2014 Sklep o razrešitvi in imenovanju v 3. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote (RS 27-1118/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.4.2014 - 22.4.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti   4 novosti   1 novost 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti 3 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost   1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti     1 novost 1 novost  
5. JAVNE FINANCE 1 novost   2 novosti   2 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti   1 novost 1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti   2 novosti   2 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 51 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex