17. december 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Iskanje odgovornih za stanje v bankah

Številke pregledov bank so šele začetek tega, kar je treba narediti, da bodo banke lahko servisirale gospodarstvo, je v Državnem zboru poudarila premierka Alenka Bratušek. Ob tem je napovedala, da bo vlada zagotovila popolno podporo organom pri preiskovanju nepravilnosti v bankah. "Poiskali bomo odgovorne, ki so krivi za to stanje," je dejala.

V Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), kjer nestrpno čakajo na zeleno luč Evropske komisije za začetek sanacije bančnega sistema, pričakujejo prenos prvih slabih terjatev iz NLB in NKBM konec decembra. Vse slabe terjatve naj bi se nanjo prenesle v petih paketih do konca aprila. Nato bo imela pol leta časa, da jih pregleda ter postavi na trg.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo predlog novega pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Po mnenju Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije pravilnik poslabšuje normative za računovodje in poslovne sekretarje v vrtcih pri osnovnih šolah in povečuje število otrok v oddelkih v vseh vrtcih. Zaradi pravilnika Sviz za danes napoveduje tudi izredno sejo izvršilnega odbora, na kateri naj bi ministrstvo pozvali, naj predlog pravilnika umakne.

Nezakonito pridobljena vozniška dovoljenja je treba čim prej razveljaviti, je včeraj v odgovoru na poslansko vprašanje v zvezi z afero prodajanja vozniških dovoljenj poudaril minister za notranje zadeve Gregor Virant. Ob tem je opozoril, da je to naloga ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki mora upravnim enotam v zvezi s tem izdati navodila.

Področje študentskega dela je treba nujno urediti, saj predstavlja anomalijo na trgu dela, predvsem v smislu starostne segmentacije trga, je včeraj v odgovoru na vprašanje poslanke SDS Romane Tomc poudarila ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Ob tem je napovedala, da bo javna razprava o zakonski ureditvi študentskega dela stekla v januarju.

Evropski komisar za zdravje in zaščito potrošnikov Tonio Borg je včeraj v Bruslju zagotovil zaščito slovenskim proizvajalcem semen in sadik v okviru nove, sporne evropske zakonodaje o pametnejših pravilih za varnejšo hrano, je poudaril minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan po dvostranskem srečanju s komisarjem.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
17.12.2013 Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije (RS 105-3827/2013) Začne veljati
17.12.2013 Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije (RS 74-2848/2012) Preneha veljati
17.12.2013 Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (RS 111-4697/2006) Sprememba
17.12.2013 Pravilnik o priznanjih Ministrstva za obrambo (RS 41-2282/2007) Sprememba
17.12.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo (RS 105-3824/2013) Začne veljati
17.12.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (RS 105-3825/2013) Začne veljati
17.12.2013 Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (RS 44-2107/2011) Sprememba
17.12.2013 Sprememba Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (RS 105-3830/2013) Začne veljati
17.12.2013 Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Latvije (MPUEMS-1) (RS (mednarodne) 17-80/2013) Začne veljati
16.12.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Dopolnitev 25. in 26. člena Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (RS (mednarodne) 17-91/2013) Začne veljati
16.12.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o izročitvi, sklenjena na Brdu pri Kranju (RS (mednarodne) 17-90/2013) Začne veljati
16.12.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (RS (mednarodne) 17-89/2013) Začne veljati
16.12.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola št. 3 k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti glede združevanja in sodelovanja evropskih regij (RS (mednarodne) 17-86/2013) Začne veljati
16.12.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (RS (mednarodne) 17-87/2013) Začne veljati
16.12.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani s sklepno listino (RS (mednarodne) 17-88/2013) Začne veljati
16.12.2013 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA AURA, ustanova za pomoč invalidnim osebam« (RS 105-3826/2013) Začne veljati
16.12.2013 Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi (RS 105-3818/2013) Začne veljati
16.12.2013 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš (RS 105-3820/2013) Začne veljati
16.12.2013 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Bolgariji (RS 105-3821/2013) Začne veljati
16.12.2013 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi (RS 105-3819/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 17.12.2013 - 17.12.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti         2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti   1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 3 novosti 1 novost     2 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 14 novosti 2 novosti      
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti   2 novosti 1 novost   2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti       1 novost 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost       1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 13 novosti       1 novost  
11. OBČINE 29 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o vozniškem izpitu
Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 9. 1. 2014 do 10. 7. 2014
Sklep o vsebini in obliki diplom Univerze v Mariboru
Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom
Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba III Ips 114/2011 - zahteva za varstvo zakonitosti – pogodba o leasingu – poslovni prostori - dobava toplotne energije – zavezanec za plačilo stroškov dobave toplotne ...
Sodba I Ips 41559/2010-464 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - prikriti preiskovalni ukrepi - nadzor elektronskih komunikacij - izjave pr...
Sodba VIII Ips 143/2013 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - hujša kršitev delovnih obveznosti - kršitev z znaki kaznivega dejanja - kršitev spolne nedotakljivosti...
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 491/2012 - denacionalizacija - pogoji za vračilo podržavljenega premoženja - pravica do odškodnine od tuje države
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Priporočila v zvezi s problematiko upravljanja državnega premoženja, EPA 1625-VI
Popravek poročila Odbora za zdravstvo k predlogu Zakona o zdravilih - dopolnjen predlog zakona (ZZdr-2), redni postopek, EPA 1508-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-C), skrajšani postopek, EPA 1665-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Izračun odbitnega deleža – finančne storitve, opravljene davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici