17. april 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Novo podjetje za slovenske gozdove

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo osnutek zakona, po katerem bo z državnimi gozdovi gospodarilo novoustanovljeno podjetje Slovenski gozdovi. Družba bo lahko ob naravnih nesrečah, kakršna je bil žledolom, tudi začasno posegla na trg. Za zagon je predviden najem posojila pri EIB v višini od 30 do 40 milijonov evrov. Namen ustanovitve družbe, poleg omenjenega posega na trg, je enovito gospodarjenje z državnimi gozdovi. Edini družbenik družbe bo država.

Članom odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje so se na včerajšnji seji odpirala številna vprašanja in dvomi glede napovedane družbe Slovenski gozdovi, ki bi upravljala z državnimi gozdovi. Razen DL so načeloma podprli odkupe za ohranitev cene lesa po žledu, so pa med drugim opozarjali na ekonomiko poslovanja družbe. Odbor je sprejel sklep, da od vlade pričakuje, da bo v enem mesecu podala informacijo o ukrepih za stabilizacijo trga lesa in o ukrepih za zagon lesnopredelovalne verige.

V okviru skupščine Združenja bank Slovenije (ZBS) v Ljubljani je potekala razprava o perspektivah evropskega in domačega bančništva. Kot so sporočili iz ZBS, so predstavniki Evropske centralne banke, Evropske bančne federacije, Banke Slovenije in bank članic ZBS v razpravi poudarili, da se bankam obeta strožji bančni nadzor.

Državni svet je na včerajšnji seji z 19 glasovi za in sedmimi proti s pridržkom podprl predlog novele zakona o trošarinah, s katerim želi vlada zapolniti del vrzeli v proračunu zaradi razveljavitve zakona o davku na nepremičnine. Na zakonski predlog, ki ga je vlada poslala v DZ po nujnem postopku, je DS nanizal kar nekaj pripomb. Kot je pokazala razprava, DS pričakuje, da bo vlada poleg posegov na prihodkovno stran proračuna ponudila tudi ukrepe racionalizacije, ki bodo zmanjšali stroškovni del proračuna.

Državni svet je včeraj prav tako obravnaval vladni predlog novele zakona o lokalni samoupravi, ki je od 2. aprila v javni razpravi. V sprejetem sklepu DS ne nasprotuje zakonski ureditvi odpoklica župana oz. občinskega sveta, vendar meni, da je treba vprašanje politične odgovornosti funkcionarjev urediti celovito in enovito tako na državni kot lokalni ravni. Nekateri svetniki so ocenili, da bi bilo treba urediti tudi možnost odpoklica vseh porabnikov javnih sredstev. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 17.4.2014 - 17.4.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 2 novosti 1 novost 2 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           6 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 1 novost   1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti       2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     2 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     2 novosti   1 novost 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost       1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba za lesarstvo
Odločba o ugotovitvi, da je bil prvi odstavek 135. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2014
Pravilnik DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (2014)
Pravilnik o določitvi izhodišč za cenovne standarde medicinskih pripomočkov in za cene pripomočkov (artiklov) iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
Pravilnik o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda
Pravilnik o uvrščanju in izločitvi medicinskih pripomočkov na seznam medicinskih pripomočkov
Pravilnik o vsebini in obliki diplom o zaključenem izobraževanju na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo
Sklep o določitvi zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov
Splošni pogoji uporabe elektronskih naprav DARS d.d. za cestninjenje
Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
Uredba o koncesiji za graditev žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom v Bohinjski Bistrici
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep II Ips 1156/2008 - skupno premoženje zakoncev po razvezi zakonske zveze - upravljanje skupnega premoženja po razvezi zakonske zveze - razpolaganje enega od razvezanih...
Sklep I Kp 9571/2012-233 - kaznovanje procesnih udeležencev - zavlačevanje postopka - ravnanje, ki očitno meri na zavlačevanje – pravica do pritožbe – upravičenec za vložitev...
Sodba I Ips 67355/2010-246 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - osebna preiskava brez odredbe sodišča - pogoji za izvedbo – sum uničenja dokazov
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1357/2012 - DDV – odbitek vstopnega DDV – pomanjkljivi računi
sodba I U 1459/2012 - dovolitev zadrževanja – podaljšanje dovoljenja – pravice tujca, ki mu je dovoljeno zadrževanje – obrazložitev odločbe – pravna podlaga odločbe
sodba I U 1965/2010 - otrok s posebnimi potrebami – usmeritev v prilagojeni program – načelo zaslišanja stranke – obrazložitev odločbe
Odločbe Višjih sodišč VDSS sklep Pdp 165/2014 - začasna odredba - odškodninska odgovornost delavca - zavarovanje denarne terjatve
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Slovenske odškodninske družbe, d. d., o upravljanju kapitalskih naložb za mesec februar 2014, EPA 1902-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-F), tretja obravnava, EPA 1601-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Pristojbina za uporabo spletne strani
Revija Odvetnik Poslednja čarovniška pravda v Ribnici